Öppen innovation i skärningspunkter

Intersective betyder skärningspunkt och Intersective Innovation handlar om att arbeta med öppen innovation i skärningspunkter mellan branscher och sektorer. Oväntade möten med andra branscher och kompetenser ger nya oväntade lösningar. Det är i skärningspunkterna som de […]

Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier

I projektet ”Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier” utvecklas kunskaper och koncept kring platsinnovativa synergier mellan handel och besöksnäring för attraktiva stadskärnor. Projektet genomförs i samarbete med Luleå tekniska universitet, Piteå kommun, Kiruna kommun och en […]

En spelindustri i norra Sverige

Piteå Science Park är en del av Arctic Game Lab, en organisation med syfte att skapa och driva en strategisk plattform för spelindustrin i norra Sverige. Sverige är ett av världens bästa länder på spel. […]

Platsinnovation leder och utvecklar attraktiva platser

Att stärka en plats attraktivitet handlar om att ta vara på platsens tillgångar men också framtidsdrömmar och engagemang. Projektet platsinnovation i Swedish Lapland utforskar hur platser kan vidareutvecklas genom ett innovativt samspel mellan fysisk gestaltning, innehåll och […]

Forskningsanläggning blir social mötesplats

Solvåg är namnet på ett spännande forskningsprojekt i skärningspunkten mellan arkitektur, teknik, energi och design. Förutom att vara storskalig forskningsanläggning för dubbelsidiga solpaneler i kallt klimat, skapar panelerna en grön park och social mötesplats för besökare […]

Cirkulär och biobaserad ekonomi i fokus för skogsindustrin

Piteå Science Park har sedan start haft ett nära samarbete med den skogligt baserade värdekedjan, bl.a. i projektet ”Kommersiella förutsättningar för ny bioindustri i regionen BD/AC”, som bedrevs 2014. Intressenterna i värdekedjan har uttryckt en […]

Konceptfabriken

Konceptfabriken ska tillsammans med företag inom KKN, ICT och cleantech-branschen testa nya tekniker, tjänster och lösningar för att skapa hållbara lösningar för individer och samhället. Projektet Konceptfabriken genomför en förstudie kring hur man formar en […]

Kommersiella förutsättningar för ny bioindustri i regionen

Det finns flera stora drivkrafter för omställningen till en biobaserad ekonomi; klimatförändringen, kravet på en långsiktigt hållbar utveckling, befolkningstillväxten kombinerat med en högre levnadsstandard, tillgången till sötvatten, ”Peak oil”, etc. Detta är globala frågor, där […]

Young Creative Challange

På initiativ av reklambyrån In the Cold har Piteå Science Park varit med och arrangerat Sveriges bästa kreativitetstävling – Young Creative Challange, en 24-timmars tävling för studenter. Partners i tävlingen är Vinter reklambyrå, Piteå Science Park, Norrbottens media, […]

Creative Norrbotten

Vi ser ljust på Norrbottens framtid. Vi tar oss med glädje ann utmaningen att förbättra norra Sverige till en kreativare, kaxigare, smartare, intressantare, rikare och innovativare plats att verka i. Creative Norrbotten är idag en […]

EnergiFORM

LTU:s konstnärliga universitetsområde i Piteå är på väg att växa samman med andra, mer traditionella utvecklingsmiljöer i staden. Det nya campusområdet ska framöver bli en samlande plats för kultur, kreativa näringar och energi-/miljöteknik. Som en […]

Solander Science Park

Solander Science Park i Piteå drevs under perioden 2008-2013 som en utvecklingsmiljö i världsklass inom bioraffinaderi. Här samlades universitet, forskningsinstitut och företag för att utveckla nya produkter och lösningar från skogen. Sedan starten har Solander Science […]