Go Cloud digitaliserar inkubatorn Go Business

Go Cloud är ett tre-årigt EU-projekt som drivs av Piteå Science Park för att utveckla Go Business. Syftet med projektet är att bredda regionens innovationskedja. Projektets övergripande mål är att öka tillgängligheten till system och […]

Utmaningsdriven innovation bygger upp unik miljö

Norra Sverige har samlat expertis med bred såväl som djup kunskap om framtidsmaterialet fiberkomposit. Klusterinitiativet SWE-CIC som initierades 2015 fortsätter utvecklas i och med projektet Fiberkomposit Innovationsnod Norr (FIN). FIN har som mål att skapa […]

Vetenskapsfestival inspirerar och väcker nyfikenhet

Forskarfredag är en vetenskapsfestival som anordnas inom hela Europa och samordnas nationellt av föreningen Vetenskap & Allmänhet. För tredje året i rad arrangerar Piteå Science Park Forskarfredag med lokala aktiviteter för allmänheten. Forskare från Luleå […]

Norra Sveriges kreativa branschkluster

Piteå Science Park vill tillsammans med dom kreativa och digitala branscherna i norra Sverige, inklusive de kreativa utbildningarna inom både Luleå tekniska universitet och Yrkeshögskoleutbildningarna, jobba proaktivt för att skapa framtidens kreativa bolag. I ett […]

Digitala Dimensioner ska stärka regionens attraktivitet

Näringslivsstrukturen i Norrbotten är traditionell och historiskt präglad av stora basindustrier och vi behöver i samma utsträckning som andra svenska regioner förändras mot mer digitaliserade tjänster och produkter. Här finns det enorma tillgång till berättelser, […]

Öppen innovation i skärningspunkter

Intersective betyder skärningspunkt och Intersective Innovation handlar om att arbeta med öppen innovation i skärningspunkter mellan branscher och sektorer. Oväntade möten med andra branscher och kompetenser ger nya oväntade lösningar. Det är i skärningspunkterna som de […]

Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier

I projektet ”Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier” utvecklas kunskaper och koncept kring platsinnovativa synergier mellan handel och besöksnäring för attraktiva stadskärnor. Projektet genomförs i samarbete med Luleå tekniska universitet, Piteå kommun, Kiruna kommun och en […]

Arctic Solar – nod för solel i nordiskt klimat

Solenergi är ett relativt outvecklat område i Norrland, det finns en utbredd skepsis mot hur solenergi ska fungera under de mörka månaderna och med all snö. Forskning visar dock att snö och kyla ökar produktionseffektiviteten. […]

En spelindustri i norra Sverige

Piteå Science Park är en del av Arctic Game Lab, en organisation med syfte att skapa och driva en strategisk plattform för spelindustrin i norra Sverige. Sverige är ett av världens bästa länder på spel. […]

Platsinnovation leder och utvecklar attraktiva platser

Att stärka en plats attraktivitet handlar om att ta vara på platsens tillgångar men också framtidsdrömmar och engagemang. Projektet platsinnovation i Swedish Lapland utforskar hur platser kan vidareutvecklas genom ett innovativt samspel mellan fysisk gestaltning, innehåll och […]

Forskningsanläggning blir social mötesplats

Solvåg är namnet på ett spännande forskningsprojekt i skärningspunkten mellan arkitektur, teknik, energi och design. Förutom att vara storskalig forskningsanläggning för dubbelsidiga solpaneler i kallt klimat, skapar panelerna en grön park och social mötesplats för invånare […]

Cirkulär och biobaserad ekonomi i fokus för skogsindustrin

Piteå Science Park har sedan start haft ett nära samarbete med den skogligt baserade värdekedjan, bl.a. i projektet ”Kommersiella förutsättningar för ny bioindustri i regionen BD/AC”, som bedrevs 2014. Intressenterna i värdekedjan har uttryckt en […]