Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier

I projektet ”Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier” utvecklas kunskaper och koncept kring platsinnovativa synergier mellan handel och besöksnäring för attraktiva stadskärnor. Projektet genomförs i samarbete med Luleå tekniska universitet, Piteå kommun, Kiruna kommun och en rad branschaktörer från centrumhandel och besöksnäring. Finansiärer är Handelsrådet och Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond.

Projektets mål är öka kunskapen bland handels- och besöksnäringens aktörer om hur en stadskärna kan bli framtidens upplevelsebaserade mötesplats och omvandla denna kunskap till praktiskt användbara koncept i samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle. Särskilt fokuseras samverkanstrukturer mellan branscher och sektorer, samt handelns och besöksnäringens utvecklingsvillkor utifrån arbetets organisering och digitalisering. Projektet tar avstamp i den expanderande norrländska kuststaden Piteå och kopplas även till Kirunas stadsomvandling.

Kontakt

Johanna Balogh, affärsutvecklare, johanna.balogh@piteasciencepark.se