Arctic Solar – solel i nordiskt klimat

Arctic Solar- solel i nordiska förhållanden är en nationell konferens som i år har särskilt fokus på dubbelsidiga solpaneler (bifacial). Programmet innehåller bland annat föredrag om spännande utvecklingsprojekt inom solel, trender och omvärldsanalys, finansiering av solelanläggningar, […]

Invigning av Solvåg

Solvåg är namnet på ett spännande forskningsprojekt i skärningspunkten mellan arkitektur, teknik, energi och design. Förutom att vara storskalig forskningsanläggning för dubbelsidiga solpaneler i kallt klimat, skapar panelerna en grön park och social mötesplats för besökare […]

Öppen innovation – lunchföreläsning

Har du framtidssäkrat ditt företag?   Känner du dig trygg med hur digitalisering, automation, nya affärsmodeller och samhällsförändringar påverkar ditt företag? Eller finns det andra som har bättre koll än dig? Att utveckla tillsammans med […]

Frukost med näringslivet i Piteå

Välkommen till Piteås viktigaste mötesplats för företag, organisationer och nätverk. Ambitionen med frukosten är att skapa en mötesplats som blir central för Piteås näringsliv. Här kan du regelbundet möta nya affärskontakter över en god frukost. […]

ForskarFredag 2018

ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival med aktiviteter i hela Sverige, alltid den sista fredagen i september. 2018 utökas ForskarFredag för första gången till att omfatta två dagar – fredagen den 28 september och lördagen […]

Spridningskonferens – Attraktiva stadskärnor

Välkommen till en konferens med kunskaper och inspiration om hur stadskärnor kan bli mer attraktiva genom innovativa synergier mellan handeln och besöksnäringen. Deltagandet är kostandsfritt och sprid gärna inbjudan vidare! Ur programmet: Resultaten från projektet ”Attraktiva […]