Arctic Solar – solel i nordiskt klimat

  • Plats: Piteå Science Park
  • Datum: 2018-08-30
  • Tid: 10:00

Arctic Solar- solel i nordiska förhållanden är en nationell konferens som i år har särskilt fokus på dubbelsidiga solpaneler (bifacial).

Programmet innehåller bland annat föredrag om spännande utvecklingsprojekt inom solel, trender och omvärldsanalys, finansiering av solelanläggningar, samt olika parallella spår; solelforskning tillsammans med SunRISE, byggnader och arkitektur, teknik och installation samt koppling till laddinfrastruktur och batterilagring.

I samband med konferensen invigs den världsunika anläggningen Solvåg, ett spännande forskningsprojekt i skärningspunkten mellan arkitektur, teknik, energi och design. Förutom att det är en storskalig forskningsanläggning för dubbelsidiga solpaneler i kallt klimat, skapar och inringar panelerna även en grön park och social mötesplats för besökare och verksamma på universitetsområdet i Piteå.

Solvåg är uppbyggd av 117 paneler som fångar solinstrålning på framsidan och reflekterat solljus på baksidan av panelen. De är placerade i olika väderstreck och lutningar mot solen längs en organiskt utformad upphöjd trallslinga. Syftet är att undersöka optimal placering och verkningsgrad av de dubbelsdiga solpanelerna.

Seminariet anordnas av Piteå Science Park, PiteEnergi och RISE ETC, i samarbete med SunRISE.

Program Arctic Solar – Solel i nordiskt klimat

Anmälan: https://invajo.com/l/YU2i8ebuR8