Invigning av Solvåg

  • Plats: Universitetsområdet, Piteå
  • Datum: 2018-08-30
  • Tid: 13:00

Solvåg är namnet på ett spännande forskningsprojekt i skärningspunkten mellan arkitektur, teknik, energi och design. Förutom att vara storskalig forskningsanläggning för dubbelsidiga solpaneler i kallt klimat, skapar panelerna en grön park och social mötesplats för besökare och verksamma på universitetsområdet.

Parken består av 117 paneler som fångar solinstrålning på framsidan och reflekterat solljus på baksidan av panelen. Panelerna är placerade i olika väderstreck och lutningar mot solen, för att undersöka optimal placering och verkningsgrad. Parken är både en forskningsanläggning och en social mötesplats, där design och arkitektur har fått ta lika plats med teknik och forskning.

Solvåg invigs den 30 augusti klockan 13.00 – 13.45 i samband med konferensen Arctic Solar – solenergi i nordiskt klimat.

Läs mer: http://www.piteasciencepark.se/case/solvag/

Anmälan till konferensen: https://invajo.com/l/YU2i8ebuR8