Social Innovation i Norr

  • Plats: Studio Acusticum, Piteå
  • Datum: 2017-05-03
  • Tid: 09:30

Välkommen till en konferens om social innovation i Norrbotten och Västerbotten! Här du får chans att utbyta erfarenheter och lära dig mer om nytänkande verksamheter, metoder, tjänster m.m. som bidrar till ett socialt hållbart samhälle. Konferensen vänder sig till alla intresserade inom civilsamhälle, myndigheter, akademi och näringsliv.

Anmälan
Deltagandet är kostnadsfritt och anmälan görs via https://simplesignup.se/event/90620

Gratis buss från Luleå, Skellefteå och Umeå

Kontakt
Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet, malin.lindberg@ltu.se
Anna Sandström Emmelin, Umeå universitet, anna.emmelin@umu.se

Arrangörer
Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Piteå Science Park, Piteå kommun, Luleå kommun, Skellefteå kommun, Umeå kommun, Social Ekonomi Övre Norrland (SEÖN), Arena Social Innovation/Coompanion Nord, Mötesplats Social Innovation

Program

09.30 Fikamingel
10.00 Vad är social innovation?
Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet och Hanna Sigsjö, Mötesplats Social Innovation
10.45 Exempel på social innovation 
10 praktiska exempel presenteras
12.00 Lunchmingel 
Mick-presentationer av exempel i rollup-ytan
Parallell regional forskarträff
13.15 Regional samverkan för social innovation
Arena Social Innovation Västerbotten, Social Innovation Skåne, Social innovation för regional utveckling Jönköpings län
14.30 Fikamingel
Mick-presentationer av exempel i rollup-ytan
15.00 Soffsamtal: Möjligheter för social innovation
Representanter från civilsamhälle, myndigheter, akademi och näringsliv
16.00 Slut