BIOBASE var en ovanligt jämställd konferens

Konferensen BIOBASE som arrangerades i Piteå i slutet av november var ovanligt jämställd. Det visar en vetenskaplig jämställdhetsanalys som Piteå Science Park låtit utföra. BIOBASE arrangerades av Piteå Science Park och Näringsdepartementet i samarbete med […]

Solvåg klar att kopplas in på elnätet

Solvågen är ett forskningsprojekt, energiproducent och affärsidé i kreativ design. Den är också planerad för att vara en trevlig park och social mötesplats. Intill universitetsområdet och Piteå Science Park har det byggts en slingrande ramp […]

Google dokumenterar Stanford-professorns firande i Piteå

Donald Knuth, född 10 januari i Milwaukee, Wisconsin, är en amerikansk matematiker, organist och kompositör, professor emeritus i datavetenskap vid Stanford University. Den 10 januari fyller Donald Knuth 80 år och väljer att fira födelsedagen med en tre dagar lång vetenskaplig konferens i Piteå. Konferensen […]

Piteborna involveras i utveckling av stadskärnan

86 svar samlades in när piteborna tillfrågades hur det vill utveckla sin stadskärna. Piteå Science Park stod på stan under julruschen för att fånga upp pitebornas åsikter om hur deras framtida stadskärna ska utvecklas och […]

Go Cloud – ny förstudie om virtuell inkubator

Strukturfondspartnerskapet har i dag beviljat förstudien Go Cloud. Det innebär att vi kan undersöka förutsättningarna för att skapa en virtuell inkubator i Norrbotten för verksamheter inom tjänstenäringen och KKN, kulturella och kreativa näringar. På lång […]

Biobase blev manifestation av utveckling och samarbete

Den internationella konferensen Biobase som hållits i Piteå i två dagar blev en manifestation av det utvecklingsarbete och de samarbeten som pågår inom den biobaserade industrin i Piteå och Sverige. Under konferensen har de cirka […]