Om oss

Piteå Science Park är ett utvecklingsbolag för kulturella och kreativa näringar och cleantech. Vår ambition är att vara en respekterad och uppskattad partner som fungerar som en drivande motor för innovationer och företagande.

Vårt uppdrag är att stötta entreprenörer, företag, studenter och forskare, för att skapa tillväxt i hela Norrbotten. Vi gör det genom att driva klusterinitiativ och utvecklingsprojekt, erbjuda stöd för affärsutveckling och nyföretagande, samt skapa attraktiva mötesplatser. Vi driver också våra två utvecklingsmiljöer på Universitetsområdet och Industrigatan 1 i Piteå.

Konserthuset Studio Acusticum ingår sedan maj 2016 i Piteå Science Park. Studio Acusticum är ett av Norra Europas modernaste konserthus. Oavsett arrangemang kan vi erbjuda fullt anpassningsbara lokaler, den senaste tekniken, bra kringservice och akustik i absolut världsklass.

Organisation Piteå Science Park AB

 • Helena Karlberg, VD
 • Anna Mård, Plats- och marknadsansvarig, Affärsutvecklare cleantech
 • Ulf Westerberg, Affärsutvecklare cleantech
 • Greta Wimander, Affärsutvecklare kreativa näringar
 • Sanne Renberg Nyström, Administratör
 • Katarina Selin, Koordinator

Go Business

 • Marcus Olsson, Siteledare Piteå
 • Greta Wimander, Verksamhetsledare

Konserthuset Studio Acusticum

 • Roger Norén, Konserthuschef
 • AnnaCarin Johansson, Producent
 • Lasse Johansson, Tekniker

Reception och service

 • Linda Andersson, Acusticum 4
 • Camilla Boström, Acusticum 4
 • Katarina Selin, Acusticum 4
 • Sanne Renberg Nyström, Industrigatan 1

Styrelse

Piteå Science Park AB är ett helägt kommunalt bolag. Styrelsen består av 7 politiskt valda ledamöter och 2 externa.

 • Helena Stenberg (S), ordförande
 • Bo Olofzon (S), ledamot
 • Marita Björkman (S), ledamot
 • Nina Lindström (V), ledamot
 • Fredrik Högberg (M), ledamot
 • Per Stenvall (C), ledamot
 • Ulf Lindström  (FP), ledamot
 • Gry Holmgren Hafskjold, extern ledamot, VD LTU Business AB och LTU Holding AB
 • Gunnar Eikeland, extern ledamot, VD Sparbanken Nord

Vi är en del av ett nationellt nätverk av Science Parks

Piteå Science Park är en stolt del av innovations-Sverige; vi är en av ca 80 regionala innovationsmiljöer som dagligen arbetar för att kunna bidra till Sveriges ständiga utveckling, innovation och tillväxt. Detta gör vi genom vår inkubator och vår Science Park.

Piteå Science Park är fullvärdiga medlemmar i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators and Science Parks, SISP, som i dagsläget har 65 medlemmar. Medlemmarna driver tillsammans närmare 80 innovationsmiljöer runt om i landet och har tillsammans över 5 000 bolag som sysselsätter ca 72 000 personer.

Vad är en inkubator?

SISP definierar en inkubator enligt följande: En inkubator erbjuder en dynamisk process för utveckling av människor, affärer och företag. Inkubatorn bistår entreprenörer med aktiv och anpassad managementsupport, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk samt en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice. Inkubatorn kan vara ett verktyg att skapa nya starka företag som utvecklar nya idéer och ny teknologi. Det medför att den kan bidra till att skapa nya jobb, verka som grund för företag som befinner sig i branscher med hög tillväxt vilket i framtiden genererar arbetstillfällen och näringslivsförnyelse.

Vad är en Science Park?

SISP definierar en Science Park enligt följande: Science parks är stimulerande och utvecklande miljöer som erbjuder kunskapsintensiva tillväxtföretag infrastruktur, nätverk och affärsutveckling. En science park kan beskrivas som en mötesplats mellan människor, tankar, kunskap och kreativitet samt utgör ofta en plattform för större innovations- och utvecklingsprojekt. Science Parken har ofta en nära anknytning till ett närliggande universitet eller högskola och här utvecklas och växer innovations- och kunskapsbaserade företag.