Om oss

Piteå Science Park är en kreativ innovationspartner som jobbar med företag som vill växa i samverkan med andra företag, forskare och samhälle. Genom att erbjuda mötesplatser, aktiviteter och processer för innovationssamverkan skapar vi tillväxt i Piteå och regionen.

Våra profilområden är Cleantech, Kompositmaterial och Kreativa näringar; områden där akademi och forskningsinstitut i Piteå bedriver forskning och utbildning.

Konserthuset Studio Acusticum ingår sedan 2016 i Piteå Science Park. Studio Acusticum är ett av Norra Europas modernaste konserthus. Oavsett arrangemang erbjuds fullt anpassningsbara lokaler, den senaste tekniken, bra kringservice och akustik i absolut världsklass.

Organisation Piteå Science Park AB

 • Helena Karlberg, VD

Innovationsarenan

 • Anna Mård, verksamhetsledare
 • Anna Marklund, innovationsledare
 • Ulf Westerberg, innovationsledare
 • Greta Wimander, innovationsledare
 • Linnea Rehnberg, innovationsledare
 • Jacob Gabrielsson, innovationsledare

Inkubatorn Go Business

 • Marcus Olsson, verksamhetsledare Piteå
 • Amanda Karlsson, innovationsledare Piteå
 • Camilla Neideman, innovationsledare Piteå (föräldraledig)
 • Helly Strömbro Ershag, innovationsledare Skellefteå
 • Andreas Eklund, innovationsledare Luleå

Konserthuset Studio Acusticum

 • Roger Norén, konserthuschef
 • AnnaCarin Johansson, producent
 • Lasse Johansson, tekniker

Service och reception

 • Sanne Renberg Nyström, platsansvarig
 • Katarina Selin, koordinator och administration
 • Linda Andersson, receptionist
 • Camilla Boström, receptionist

Styrelse

Piteå Science Park AB är ett helägt kommunalt bolag. Styrelsen består av sju politiskt valda ledamöter och en extern:

 • Jonas Lindberg (S), ordförande
 • Nina Bladh (S), ledamot
 • Agnes Szögi (S), ledamot
 • Maria Fäldt (V), vice ordförande
 • Jörgen Hellsten, (M) ledamot
 • Per Stenvall (C), ledamot
 • Eva Salomonsson, (KD) ledamot
 • Gry Holmgren Hafskjold, extern ledamot, vd LTU Business AB och LTU Holding AB

Vi är en del av ett nationellt nätverk av Science Parks

Piteå Science Park är en stolt del av innovations-Sverige, där 80 regionala innovationsmiljöer dagligen arbetar för att bidra till Sveriges ständiga utveckling, innovation och tillväxt.

Vi är medlem i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators and Science Parks, SISP,  där vår VD, Helena Karlberg, sitter i styrelsen. I de 80 innovationsmiljöerna som medlemmarna driver runt om i landet har vi tillsammans över 5 000 bolag som sysselsätter ca 70 000 personer.

Vad är en inkubator?

SISP definierar en inkubator enligt följande: En inkubator erbjuder en dynamisk process för utveckling av människor, affärer och företag. Inkubatorn bistår entreprenörer med aktiv och anpassad managementsupport, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk samt en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice. Inkubatorn kan vara ett verktyg att skapa nya starka företag som utvecklar nya idéer och ny teknologi. Det medför att den kan bidra till att skapa nya jobb, verka som grund för företag som befinner sig i branscher med hög tillväxt vilket i framtiden genererar arbetstillfällen och näringslivsförnyelse.

Vad är en Science Park?

SISP definierar en Science Park enligt följande: Science Parks är stimulerande och utvecklande miljöer som erbjuder kunskapsintensiva tillväxtföretag infrastruktur, nätverk och affärsutveckling. En Science Park kan beskrivas som en mötesplats mellan människor, tankar, kunskap och kreativitet samt utgör en plattform för större innovations- och utvecklingsprojekt. Science Parken har ofta en nära anknytning till ett närliggande universitet eller högskola och här utvecklas och växer innovations- och kunskapsbaserade företag.