Ökad innovationskraft genom samarbete

Konceptfabriken ska tillsammans med företag inom KKN, ICT och cleantech-branschen testa nya tekniker, tjänster och lösningar för att skapa hållbara lösningar för individer och samhället. Projektet Konceptfabriken genomför en förstudie kring hur man formar en […]

Kommersiella förutsättningar för ny bioindustri i regionen

Det finns flera stora drivkrafter för omställningen till en biobaserad ekonomi; klimatförändringen, kravet på en långsiktigt hållbar utveckling, befolkningstillväxten kombinerat med en högre levnadsstandard, tillgången till sötvatten, ”Peak oil”, etc. Detta är globala frågor, där […]

Kreativitetstävling för en bättre plats att leva på

På initiativ av reklambyrån In the Cold har Piteå Science Park varit med och arrangerat Sveriges bästa kreativitetstävling – Young Creative Challange, en 24-timmars tävling för studenter. Partners i tävlingen är Vinter reklambyrå, Piteå Science Park, Norrbottens media, […]

Creative Norrbotten

Vi ser ljust på Norrbottens framtid. Vi tar oss med glädje ann utmaningen att förbättra norra Sverige till en kreativare, kaxigare, smartare, intressantare, rikare och innovativare plats att verka i. Creative Norrbotten är idag en […]

EnergiFORM

LTU:s konstnärliga universitetsområde i Piteå är på väg att växa samman med andra, mer traditionella utvecklingsmiljöer i staden. Det nya campusområdet ska framöver bli en samlande plats för kultur, kreativa näringar och energi-/miljöteknik. Som en […]

Solander Science Park

Solander Science Park i Piteå drevs under perioden 2008-2013 som en utvecklingsmiljö i världsklass inom bioraffinaderi. Här samlades universitet, forskningsinstitut och företag för att utveckla nya produkter och lösningar från skogen. Sedan starten har Solander Science […]

Anna Grape / A Grape Design

En påhittig tjej som garvar mycket och tycker om att jobba under press och göra saker i sista sekunden. Så beskriver illustratören Anna Grape sig själv. – Mitt jobb är även min hobby och mitt […]

Designfrukost

En nördträff för dig som vill inspirera och skapa handling. Designfrukost vänder sig både till dig som arbetar eller studerar inom designområdet eller är intresserad av att arbeta med utveckling genom design i ditt företag. […]

MARGRÉT  BRYNJARS/OPERADIVA

Hon beskriver sig själv som en svensktalande, skönsjungande och lagom galen islänning som bor i Norge. Margrét Brynjars tar numera plats på de stora scenerna i Europa men berättelsen om den karismatiska sångdivan börjar i […]

Caroline Törnberg / Vocal Devotion

Företaget Vocal Devotion startades i februari 2007 av Caroline Törnberg. Caroline var en av de första entreprenörerna på GoBusiness. Carolines vision med hennes företag är att genom sång och musik nå ut till så många […]

Vindkraftscentrum i Barentsregionen

När planerna på Europas största vindkraftspark i Markbygden, med 1 101 vindkraftverk, började ta form föddes tanken på ett kunskaps- och utvecklingscentrum för hela Barentsregionen. Vindkraften är en bransch i stark tillväxt och allt fler etableringar […]

Jonas Wiltok / Arty people

Jonas Wiltok driver ett företag där han säljer tjänster som medieproducent och projektledare. Han driver även Arty people där han levererar illustrationer av illustratörer från hela världen. Resan började med en medieutbildning på Luleå tekniska […]