Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

INNOVATIONSLEDNING

Hur jobbar du med morgondagens utmaningar?

Vi möts ständigt av nya utmaningar och kravet på förbättring och förändring är idag större än någonsin. Vi erbjuder därför små och medelstora företag hjälp att hantera framtida utmaningar, att tänka nytt och att se möjligheter. Hos oss finns certifierade innovationsledare som kan hjälpa dig och ditt företag att bli ett mer innovativt företag.

Greta Wimander och Katarina Selin på Piteå Science Park samtalar vid dator.

Innovationsförmåga – konsten att tänka nytt

Att världens länder står inför en rad stora globala utmaningar råder det ingen tvekan om. Likaså är de flesta forskare överens om att dessa utmaningar bäst bemöts med satsningar på ny teknik, entreprenörskap och innovation. Företag som vill hänga med i utvecklingen och säkra sin lönsamhet, långsiktiga relevans och till och med överlevnad behöver jobba strukturerat med innovation – både nu och i framtiden.

Vad är innovation?

En innovation är en ny idé. En produkt, lösning, affärsidé, tjänst eller teknik som visar sig lovande. Den har inte officiellt tänkts ut tidigare av någon annan. Innovation kommer av latinets innovare, som betyder att förnya.

INNOVATIONSANALYS

Hjälper dig att hitta dina fokusområden

Har du koll på hur mycket din organisation jobbar med innovation? Vet du vad ni behöver för att komma igång eller ta nästa steg? Gör vår innovationsanalys så får du på bara några minuter en bild av var ni står och hur ni kan förbättra er inom en rad olika områden.

Gör vår innovationsanalys (Öppnas i ett nytt fönster)
BUSINESS LAB

Programmet där du är både mentor och adept

I affärsutvecklingsprogrammet Business Lab får du hjälp av andra företag och branscher för att utveckla din affär. 5-7 deltagare i ledande positioner från olika branscher träffas för att lära av varandra och för att hitta lösningar på utmaningar. Med hjälp av vår process tittar vi närmare på de deltagande företagens nulägen och affärsmodeller. Med ny innovationskraft och ny innovationspartner tar vi fram spännande idéer och skapar fler värdeerbjudanden för dig som företag.

Tre personer har workshop runt ett bord.
CO-CREATION WORKSHOP

Snabb lösning på komplexa problem

Under den här workshopen går du från utmaning till färdigt koncept. Du som företag står i fokus med just din utmaning och får hjälp att hitta lösningar med stöd av aktörer från olika branscher och kompetensområden. Målet är att få fram ett antal konceptförslag på nya produkter eller affärsmöjligheter inom det område du väljer. Den här typen av innovationsprocess är väldigt robust och effektiv – och leder vanligtvis till en konkret innovations- eller projektportfölj som blir grund för ditt fortsatta utvecklingsarbete.

Tre personer samtalar stående vid laptop.
IDENTIFIERA NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER

Din oberoende innovationspartner

Att jobba med innovation handlar om att förnya sig och lyckas omvandla kompetens och kunskap till nya affärer och tillväxt. Genom våra projekt, kluster, vår inkubator och olika affärsutvecklingsprogram hjälper vi dig som företagare att höja din innovationsförmåga. Du får ta del av olika metoder och verktyg för att driva innovationsprocessen mot resultat och värde. Vill du veta mer om hur du kan utveckla ditt företag tillsammans med oss? Hör av dig!

 

 

Människor samtalar i kontorslandskap.