Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

AFFÄRSUTVECKLING

Är du redo att göra något större av din affärsidé?

Nästan alla företag ställer sig någon gång frågan hur de kan ta nästa steg och växa. Det här är själva grunden i affärsutveckling, att hitta nya sätt att arbeta på för att öka effektiviteten och nå sina mål. Det här är också ett av tre ben i vår verksamhet. Vi stöttar företag och talangfulla människor som vill växa eller utveckla sina idéer.

Fyra personer har digitalt möte i konferensrum.

Affärsrådgivning

För att kunna påbörja ett förändringsarbete krävs en insikt i att något behöver utvecklas. Är du osäker på vad just ditt företag är i behov av erbjuder vi en gratis coachtimme där vi tittar närmare på hur vi kan hjälpa just dig. Våra affärsutvecklare har stor erfarenhet av att utmana affärsidéer och leda förändringsarbeten. Vi bidrar med nya perspektiv och idéutveckling.

Vad är affärsutveckling?

Affärsutveckling innebär utveckling av en organisations affärsdrivande verksamhet och dess processer. Ofta talas det om affärsutveckling när nya företag startas, vid förnyelseprocesser, kriser eller när organisationen står inför nya utmaningar.

Trend och nulägesanalys

Det första steget när en jobbar med affärsutveckling eller någon annan typ av förändringsarbete är alltid analysen. En välgrundad bild av nuläget ger oss en riktning. Med hjälp av beprövade metoder och modeller som Business Model Canvas, SWOT- eller PESTLE-analys, tittar vi tillsammans på möjligheter, risker och var i din affärsmodell det finns plats att växa.

Person står bakom genomskinlig whiteboard och hänger upp post it-lappar.

Hitta partners och samarbeten

Mycket av det stöd och de processer vi erbjuder sker genom de projekt och kluster vi driver. Här finns möjlighet att ta del av ett stort nätverk av företag och forskare från olika branscher. Och här finns också inspiration, kunskap, finansiering och en rad aktiviteter.

Mer om våra projekt och kluster
Människor som minglar.