Arctic Solar – Solel i nordiskt klimat

  • Datum: 25 mar 2020
  • Tid: 08:00

Välkommen till konferensen Arctic Solar – Solel i nordiskt klimat. Programmet innehåller bland annat föredrag om spännande utvecklingsprojekt inom solel, trender och omvärldsanalys, finansiering av solelanläggningar, samt olika parallella spår där du har möjlighet att välja det du är intresserad av.

Vi kommer presentera resultatet från den världsunika anläggningen Solvåg, ett spännande forskningsprojekt i skärningspunkten mellan arkitektur, teknik, energi och design. Förutom att det är en storskalig forskningsanläggning för dubbelsidiga solpaneler i kallt klimat, skapar och inringar panelerna även en grön park och social mötesplats för besökare och verksamma på universitetsområdet i Piteå.

Solvåg är uppbyggd av 117 paneler som fångar solinstrålning på framsidan och reflekterat solljus på baksidan av panelen. De är placerade i olika väderstreck och lutningar mot solen längs en organiskt utformad upphöjd trallslinga. Syftet är att undersöka optimal placering och verkningsgrad av de dubbelsidiga solpanelerna.

Vi kommer även att bjuda på internationella talare från IEA Task 13 som har möte i Piteå under veckan.

Mer information och program kommer inom kort.

 

Sprid gärna vidare det här utskicket i ditt nätvärk!

Eventet arrangeras av Arctic Solar, i samarbete med SunCOLD och PiteEnergi.