Det omätbaras renässans – Jonna Bornemark

  • Plats: Studio Acusticum, Stora salen
  • Datum: 17 sep 2019
  • Tid: 11:00

Jonna Bornemark – Det omätbaras renässans

En del av Temadagen Kultur för sinne och minne

Jonna Bornemark är filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. 2018 kom hennes bok “Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde.” Jonna är aktiv inom flera forskningsprojekt inom praktisk kunskap, fenomenologi och religionsfilosofi. Dessa projekt diskuterar bland annat mätbarhetens gränser, omdömets möjligheter, subjektivitet och bildningsbegreppet.

Föreläsningen, som du kan köpa separat, är en del av temadagen Kultur för sinne & minne och ingår i ett projekt om sensorik, kultur och omsorg, mellan samarbetsparterna Betaniastiftelsen, Formidabel/Senses Labs och Studio Acusticum och möjliggörs genom projektstöd (KKN) från Region Norrbotten.

Pris: Från 100,00 sek

Läs mer och boka på Studio Acusticums sida