ForskarFredag 2019

  • Datum: 27 - 28 sep 2019
  • Tid: 08:00 - 15:00

ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival med aktiviteter i hela Sverige, alltid den sista fredagen i september. Sedan 2018 har ForskarFredag utökats  till att omfatta två dagar – fredagen den 27 september och lördagen den 28 september. Välkommen!

ForskarFredag vill skapa mötesplatser mellan forskare och allmänhet, visa hur roligt, spännande och vardagsnära forskning kan vara och hur det egentligen är att jobba som forskare. Besökare och forskare möts genom experiment, workshops, prova-på-aktiviteter, vetenskapsshower, tävlingar, samtal, utställningar, science cafés och mycket mer.

Målgruppen är den breda allmänheten med en särskild inriktning mot barn och unga. Lokala aktiviteter arrangeras av bland annat lärosäten, science centers, kommuner, regionförbund, science parks, museum och forskningscenter och samordnas nationellt av föreningen Vetenskap & Allmänhet.
ForskarFredag vill:

  •  Visa upp forskning och innovation som bedrivs i hela Sverige, inom alla forskningsområden och discipliner,
  •  Skapa mötesplatser och öka dialogen mellan forskare och alla som är nyfikna på forskning och innovation,
  •  Stimulera intresset för högre utbildning, forskning och innovation hos unga,
  •  Visa vad vetenskap är, hur forskning går till och hur det är att jobba som forskare,
  •  Visa på forskningens och innovationernas betydelse i vardagen och för samhället.

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Mer detaljerat program kommer inom kort.