Framtidens klimatsmarta byggnader, så tar du dig dit

  • Plats: Digitalt
  • Datum: 18 maj 2021
  • Tid: 13:00 - 14:30

Hur arbetar du i byggsektorn för att framtidssäkra ert erbjudande? Konsumenterna blir mer och mer medvetna och klimatfrågan hamnar allt högre på agendan. För att vi ska nå klimatmålen 2030 krävs att vi alla jobbar tillsammans.

För att byggsektorn ska bli långsiktigt hållbar krävs även att renoveringar utförs med hållbarhet i fokus. De andra delen i seminarieserien kring framtidens klimatsmarta byggnader fokuserar på just detta.

Boka din plats här

Storskalig implementering av åtgärdspaket för energieffektiviserande renovering
Förstudien Hårda paket är det bästa klimatet vet har identifierat affärsmodeller för energieffektivisering i småhus. Modeller är framtagna för att identifiera grupper av småhus med gemensama behov och möta marknaden med kostnadseffektiva energieffektiviseringspaket. Målet med studien har också varit att underlätta för enskilda husägare att genomföra relevanta kombinationer av åtgärder som bidrar till minskad energianvändning i småhussektorn.

Soltaket – Soltech RooF – Från idé till färdig produkt
Innovatören Anna Svensson berättar hur hon förverkligade sin idé med integrerade solpaneler som ersätter takpannor, en lösning som kombinerar estetik, energi och hållbart byggande. Hon delar med sig av de utmaningar hon stötte på under resa och hur hon löste dem.

Decentraliserad ventilation och kombinerade värme- och ventilationssystem för befintliga småhus
I flera studier har det konstaterats att det finns ett starkt behov av nya energieffektiva värme- och ventilationssystem som är kostnadseffektiva, lättinstallerade och anpassade för befintliga småhus. För att skapa en bättre ventilation i befintliga bostäder testas Decentraliserade ventilationssystem med värmeåtervinning. Vilka är potentialen och hindren med dessa system?

 

Program

Tid
13:00 Välkommna
13:10 Storskalig implementering av åtgärdspaket för energieffektiviserande renovering Hanna Westling Anthesis
13:30 Soltaket – Soltech RooF – Från idé till färdig produkt Anna Svensson Soltech Energy Sweden
13:50 Decentraliserad ventilation och kombinerade värme- och ventilationssystem för befintliga småhus Karin Lindström Anthesis
14:10 Avslutande diskussioner och frågor

Seminariet är ett samarbete mellan Anthesis, RISE och Piteå Science Park och projekten BeSmå och Integrerade solpaneler på prefabricerade byggnader. Båda projekten finansieras av Energimyndigheten

Boka din plats nu