Hållbarhet som affärsmöjlighet

  • Plats: Zoom, länk meddelas närmare
  • Datum: 4 jun 2020
  • Tid: 08:30 - 09:30

Hållbarhet har bara börjat och de kommande 100 åren kommer motsvara 20 000 år av teknologisk utveckling. Vad kommer det innebära för er affärsutveckling?

Teknikutvecklingen och klimatomställningen är megatrender som kommer påverka näringslivet mer än någonting annat de kommande decennierna. Hur kan vi förstå vart olika teknologier är på väg och utifrån det fatta mer välgrundade beslut idag? Samtidigt som den teknologiska utvecklingen vänder upp och ner på de flesta affärsmodeller, blir hållbarhet en disruptiv kraft. På bara tre decennier ska världsekonomin bli helt klimatneutral, men vilka är affärsmöjligheterna?

I denna inspirerande föreläsningen delar Rebecka Carlsson med sig tech-insikter från Singularity University och NASA samt ger en crash-course i hållbar utveckling och de mer spännande affärsmöjligheterna som uppstår när klimatomställningen och exponentiella teknologier möts.

Om Rebecka Carlsson
Hållbarhetsentreprenör

Rebecka Carlsson nominerades till Årets talare – Genombrott Kvinna 2019 på Talargalan. Hon är hållbarhetsentreprenör med en handfull medgrundade bolag i bagaget. Hon är en av få svenskar som utbildats vid Singularity University på NASA, i hur vi kan använda exponentiella teknologier för att ta fram skalbara lösningar på vårt tids största samhällsutmaningar. Hon har också arbetat som politiskt sakkunnig åt Sveriges vice statsminister och klimat- och miljöminister. Idag är hon verksam som grundare och VD för den hållbara affärsutvecklingsbyrån Heureka Ventures.

Föreläsningen är gratis men anmälan krävs: https://sv-se.invajo.com/event/arcticsolar/h%C3%A5llbarhetochexponentielltech

 

Seminariet är en del av projektet Arctic Solar som finnansieras av:

Arctic Solar är ett samverkansprojekt med syfte att öka investeringstakten i solel bland små och medelstora företag i norra Sverige.

Solenergi är ett relativt outvecklat område i Norrland, det finns en utbredd skepsis mot hur solenergi ska fungera under de mörka månaderna och med all snö. Forskning som PiteEnergi har gjort tillsammans med Luleå tekniska universitet och det norska forskningsinstitutet Norut visar dock att snö och kyla ökar produktionseffektiviteten. En solelanläggning i kallt klimat är en lönsam och klimatvänlig affär.

För mer information om projektet: www.arcticsolar.nu