Workshop i omvärldsanalys under NMW

  • Datum: 9 feb 2021

Workshop i omvärldsanalys

För att en ledare ska kunna agera framtidsinriktat krävs det att man har en hypotes om vart viktiga trender är på väg. I höstas bjöd vi in Daniel Lindén från Kairos Future för att lära oss mer verktyg om strategi och trender. Nu kommer han tillbaka för en fortsättning och fördjupning i omvärldsanalys. Det blir en praktisk online- dag på Zoom under NMW veckan. Syfte med dagen är att lära oss ett analysverktyg och att vi under workshopen skapar en gemensambild av hur kreativa och digitala branschen ser ut i norra Sverige.

Trendspaningen kommer att ta sitt avstamp i ett utifrån och in perspektiv. Vi kommer att samla erfarenhet och kunskap om långsiktiga samhälls- och branschförändringar som finns samlade som tyst kunskap, men också i Kairos Future omfattande trenddatabaser. Arbetet kan ni använda sen som en startpunkt för strategier, innovationsprojekt och strategiutveckling. Resultatet kommer att bli att trendspaningen ska summera de mest relevanta trenderna i en handlingsorienterad rapport.

Anmäl dig här: https://en-gb.invajo.com/event/creativenorth/workshopiomvärldsanalys 

Föreläsaren är Daniel Lindén, Senior Consultant and Future Strategist på Kairos Future. 
Daniel är seniorkonsult på Kairos Future och arbetar främst med att utforma och leda processer inom omvärldsanalys, scenarioplanering, strategiutveckling och innovation. Han är också en mycket uppskattad föreläsare och utbildare, och leder flera av kurserna hos Kairos Academy. Daniel är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg med inriktning mot ekonomi- och verksamhetsstyrning. Han har spenderat en del av sin utbildningstid i Asien och talar kinesiska.

Det här är ett samarrangemang under NMW med aktörerna: RISE, inkubatorerna Expression och Go Business, Luleå Näringsliv och Creative North.

Klusterbolag: Brightnest, Changemaker Educations, ENA, Formsmedjan, Henson pr, In The Cold, More Digital Studio, Oh my, Sigmar Metodbyrå, Tromb, Vinter och Yours.

Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Piteå kommun, Luleå kommun, Boden Business Park, Sparbanken Nord, Luleå tekniska universitet och klusterbolagen.

Kontakt: Greta Wimander, greta.wimander@piteasciencepark.se, 070-3028222