Spridningskonferens – Attraktiva stadskärnor

  • Plats: Black Box - Studio Acusticum
  • Datum: 2018-10-10
  • Tid: 9:30

Välkommen till en konferens med kunskaper och inspiration om hur stadskärnor kan bli mer attraktiva genom innovativa synergier mellan handeln och besöksnäringen. Deltagandet är kostandsfritt och sprid gärna inbjudan vidare!

Program
09.30 Morgonmingel

10.00 Välkommen 
Framtidens fysiska mötesplats
Lena Strålsjö, FoU-expert, Handelsrådet
Skapandet av KUST Hotell & Spa som nytt landmärke i Piteå
Christina Skoog, vd, KUST Hotell & Spa
Innovativa synergier vid flytten av Kirunas stadskärna
Göran Cars, stadsplanerare och professor, Kungliga tekniska högskolan
Attraktiva stadskärnor genom platsinnovativa synergier
Malin Lindberg, professor, Luleå tekniska universitet
Johanna Balogh, innovationsledare, Piteå Science Park

12.00 Lunch

13.00
Svenska stadskärnors syn på attraktiva stadskärnor
Björn Bergman, vd, Svenska stadskärnor
Innovativ makeover av Gallerian Piteå och Sparbanken Nord
Hanna Weinmar, designer, Sigmar Metodbyrå
Platsbaserade digitala upplevelser
Lotta Braunerhielm och Linda Ryan Bengtsson, forskare, Karlstad universitet

14.30 Fikapaus

15.00
Samskapande stadskärnor i projektet Urban Platsinnovation
Anna Karin Olsson, Iréne Bernhard, Tobias Arvemo, forskare, Högskolan Väst
Världens bästa stad eller bonnig håla? Invånares och besökares bild av en plats
Maria Ek Styvén och Carola Strandberg, forskare, Luleå tekniska universitet
Sammanfattning
Malin Lindberg, professor, Luleå tekniska universitet
Johanna Balogh, innovationsledare, Piteå Science Park

16.30 Slut 

Moderator: Helena Karlberg, vd, Piteå Science Park
Underhållning: Kvinnorna i gammelbastun

Anmäl dig här

Konferensen arrangeras i projektet ”Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier” som drivs av Luleå tekniska universitet och Piteå Science Park med finansiering från Handelsrådet, Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond och Sparbanken Nord 2017-2019. Projektets webbsida: www.ltu.se/platsinnovation