Sveriges Innovationsriksdag 2019

  • Plats: Karlskrona Arena
  • Datum: 2019-05-08
  • Tid: 08:00

Tema: Smart society – hur utvecklar vi det smarta samhället?

I år arrangeras Sveriges Innovationsriksdag den 8–9 maj i Blekinge. Sveriges inkubatorer och science parks bjuder in representanter från samhälle, akademi och näringsliv för att gemensamt dela kunskap och forma strategier. Tillsammans utvecklar vi kärnan av Sveriges innovationssystem för att bidra till det smarta samhället och nå de globala hållbarhetsmålen.

Anmälan
Anmälan till Sveriges Innovationsriksdag 2019 öppnar i början av februari och släpps tillsammans med relevant och inspirerande information på www.sverigesinnovationsriksdag.se

Plats:
Karlshamn 7 maj: För medlemmar i Swedish Incubators & Science Parks startar Sveriges Innovationsriksdag redan den 7 maj med förkonferens i Karlshamn med Netport Science Park som värd.

Karlskrona 8-9 maj: Sveriges Innovationsriksdag i Karlskrona Arena

Om eventet
Sveriges Innovationsriksdag är den svenska branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks (SISP) årskonferens. Sedan 2011 samlar Sveriges Innovationsriksdag kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från politik, näringsliv, akademi och samhälle – de som arbetar med att främja och stärka innovation och näringslivsutveckling för att utveckla branschen och policies med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar. Sveriges Innovationsriksdag 2019 arrangeras av Swedish Incubators & Science Parks, Blekinge Business Incubator, Blue Science Park och NetPort Science Park.