Trender och omvärld med Kairos Future

  • Plats: Musikhögskolans aula
  • Datum: 2018-10-04
  • Tid: 11:30

Vilka förändringar i omvärlden avgör hur vi kommer innovera i framtiden?

Katarina Stetler, framtidsstrateg på Kairos Future och doktor i innovationsledning, ger en föreläsning i hur man kan framtidssäkra sina innovationsprojekt. ”Jag tror att vi måste ta ett större grepp om innovation än vad de flesta organisationer gör idag. De nya utmanarna kommer ofta från andra branscher och därför är en förståelse för omvärlden och aktuella trender A och O för att till ett framtidssäkrat innovationsarbete. Att känna sina kunder och sin egen bransch räcker inte längre”, säger Katarina.

Katarina är ansvarig för området innovation på Kairos Future och har tidigare arbetat som innovationsstrateg och produktutvecklare inom fordonsindustrin. Hon har erfarenhet av att leda kreativa processer med fokus på framtidsdriven innovation inom en rad olika organisationer. Katarina har en doktorsexamen i innovationsledning från KTH och är utbildad civilingenjör. 

Läs mer och anmäl dig här senast 1/10: https://invajo.com/l/gVmLVZ66Io      

Varmt välkommen!