Evelyn – Kulturens bildningsverksamhet

Evelyn är Kulturens lokala Musikhusverksamhet i Piteå.

Kulturens arbetar för att alla ska kunna ta del av och utöva kultur i hela landet.
Vi bedriver folkbildningsverksamhet inom sång, musik, dans, teater/drama, filmskapande, bild och form, etc.
Vi utvecklar den ideella kulturens i Sverige. Kulturens är partipolitiskt och religiöst obundet.
Vi är startade av rikskulturorganisationer.