IT- avdelningen Piteå kommun

En avdelning inom Kommunledningsförvaltningen

Vårt uppdrag kan kort beskrivas att vi ska se till att tekniken är ”Uppkopplad och Tillgänglig”. Det betyder att de kommunala verksamheterna ska ha tillgång till sitt IT-stöd där de befinner sig och med den utrustning de valt. Detta är ett viktigt fundament i kommunens digitaliseringsarbete som omfattar alla verksamheter och alla helägda bolag. Förutom ”Uppkopplad och Tillgänglig” lutar sig digitaliseringsarbetet mot ledorden ”Smart och Optimerat”, dvs att processer och arbetssätt ska vara effektiva med hög kvalitet, samt ”Enkelt och Öppet”, att medborgare, näringsliv och medarbetare ska uppleva att de tjänster som tillhandahålls digitalt ska vara enkla att använda och uppmuntra till deltagande.

22 medarbetare arbetar med verksamhetsstöd, design, arkitektur, drift, underhåll, service, beställningar och leveranser inom IT-området.

Lokalerna på snickargatan 18 delas med grundskolans enhet för utveckling  inom IT och pedagogik – CMIT.