Norrbottensmusiken

Norrbottensmusikens uppdrag från Region Norrbotten är att i samverkan med institutioner, kommuner, skolor, föreningar, enskilda och övriga aktörer i länet tillhandahålla professionell musikverksamhet i Norrbottens län. Länets publik ska erbjudas en högkvalitativ scenkonst med en varierad repertoar för barn, unga och vuxna. Norrbottensmusiken skall dessutom stödja och utveckla samarbetet med det fria musiklivet i länet. Länets kommuner och arrangörer är viktiga samarbetspartners för att nå ut till publik och brukare i Norrbotten.

Verksamheten för barn och ungdom är omfattande. Skolföreställningar sprids till varje kommun och når ca 22 000 barn och unga per år. Tillväxten av unga musiker och sångare främjas genom de pedagogiska och konstnärliga verksamheterna: Norrbottens Ungdomssymfoniker, Arctic Youth Jazz Orchestra och vokalensemblen Arctic Light. Samverkan med musik- och kulturskolorna är under fortsatt utveckling, liksom med musikutbildningarna vid Framnäs folkhögskola och Musikhögskolan i Piteå. Norrbottensmusiken är en viktig samarbetspart och genomför en mängd aktiviteter i samverkan med högre musikutbildningar. Genom möten med våra professionella musiker och ensembler ges kompositions- och musikstudenter utvecklingsmöjligheter som gagnar musiklivet i hela Sverige. Både Norrbotten NEO och Norrbotten Big Band arbetar med kompositions- och dirigentstudenter vid såväl Musikhögskolan i Piteå som Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. musikerstudenter vid Musikhögskolan i Piteå gör årligen en praktikturné inom Norrbottensmusikens utbud och för både Musikhögskolan i Piteå och Framnäs folkhögskola genomförs årligen ett antal workshops.

I Norrbottensmusiken ingår:

  • Norrbotten Big Band
  • Norrbotten NEO
  • Norrbottens Kammarorkester
  • Piteå Kammaropera med kyrkoopera

Vi har konstnärlig och pedagogisk verksamhet för barn och unga genom:

  • Norrbottens Ungdomssymfoniker (NUS)
  • Arctic Youth Jazz Orchestra (AYJO)
  • Vokalensemblen Arctic Light
  • Workshops vid skolföreställningar
  • Stöd till kulturskolorna
  • Stöd till folkmusik för unga