RISE Energy Technology Center

Energy Technology Center (ETC) är en del inom RISE Bioekonomi som genomför forskning och erbjuder tjänster till akademi, samhälle och näringsliv. Fokusområde för forskningen är termokemiska omvandlingsprocesser av biomassa och de tjänster som erbjuds kopplar huvudsakligen mot kompetenser inom områdena förbränning, förgasning, pyrolys, uppgradering och biomaterial.

Verksamheten är koncentrerad till en nationellt unik testbäddsmiljö forskning och utveckling inom området termokemiska omvandlingsprocesser som ligger alldeles intill Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå.

Huvudsakliga kompetensområden och förmågor kan sammanfattas med följande delar:

  • Skräddarsydda experiment under industriellt relevanta förhållanden
  • Beredning och matning av pulverformiga bränslen
  • Sampling och diagnostik i konverteringsprocesser
  • Processmodellering
  • Analys och materialkarakterisering
  • Spraykarakterisering
  • Uppgradering av syntesgas och oljor