Svensk Elmiljöutveckling AB

Svensk Elmiljöutveckling AB hjälper fastighetsförvaltare och företag att effektivisera underhållskostnader och energiförbrukning. Målsättningen med verksamheten är att ge våra partners full kontroll över sina elanläggningar i syfte att förstå var, hur och när energi förbrukas. Genom att samordna de aktiviteter som sker i en elanläggning över tid, kan den kvalitetssäkras med bättre driftsekonomi.

Svensk Elmiljöutveckling har lång erfarenhet av helhetssyn i elanläggningar och är ett företag med hög kompetens när det gäller att skapa störningsfria miljöer och utreda och åtgärda redan uppkomna elmiljö och elkvalitetsproblem.

Med 20 års erfarenhet av praktiskt elmiljöarbete och utbildning av elektriker och el-ingengörer har vi utvecklat ett eget koncept för praktiskt lärande. Det omfattar allt från ellärans grunder till kunskaper om elmiljö och emc. Varumärket heter Modern Elmiljö. Du hittar det på en egen hemsida. Gå dit genom att klicka på logotypen nedan.