Svevind

Svevind är ett privatägt företag inom vindkraftbranschen med säte i norra Sverige. Företaget planerar, utvecklar, säljer och driver landbaserade vindkraftsprojekt. Projekten varierar i storlek och omfattar allt ifrån enskilda till flera hundra verk.

Svevinds största projekt är beläget i Markbygden i Piteå kommun och har förutsättning att bli den största vindkraftparken i Europa och kanske i världen. Den samlade produktionen väntas bli 8-12 TWh. Hösten 2012 fick Markbygden Vind tillstånd för den första etappen av det stora Markbygdenprojektet och strax därefter påbörjades bygget.

VISION
Svevind vill bidra till minskad global uppvärmning och att Sverige blir självförsörjande på förnybar energi. Vårt fokus ligger på vindkraft, ett energislag med mycket goda framtidsutsikter och som inte efterlämnar någon miljöskuld till kommande generationer.