Visma Enterprise AB

Visma Enterprise stödjer verksamheter, företag och organisationer i HR- och löneprocesser. För offentlig verksamhet erbjuder vi även affärslösningar. Våra system effektiviserar, automatiserar och gör att jobbet håller en hög kvalitet. Vårt mål är att du ska kunna fokusera på dina medarbetare och på din kärnverksamhet, inte på administration.

Över en miljon svenskar får varje månad sin lönespecifikation från Visma Enterprise. Vi har 2 500 kunder i alla branscher och storlekar. Vi är ett företag i Visma, ett av Nordens största och mest expansiva IT-företag. Våra kärnvärden är respekt, pålitlighet, innovation, kompetens och laganda.

Vår affärsidé och vision
Vår affärsidé är att erbjuda lösningar som automatiserar lön-, HR- och ekonomiprocesser. Med kompetens, innovation och pålitlighet effektiviserar vi svensk offentlig sektor samt stärker svenska företag och organisationers konkurrenskraft.

Vår vision är att skapa möjligheter för en digital offentlig och privat sektor i världsklass.