The Great Northern vinnare av Spiranpriset

I konkurrens med Naturrum Laponia och Wingårdh Arkitektkontor, Stadsbergets parkeringshus och White Arkitekter, samt Morö backe skola och MAF Arkitektkontor kammade The Great Northern och Collage Arkitekter hem årets Spiranpris. Priset delades ut under BIOBASE, […]

Miljardsatsning på biobaserad industri

Haraholmen utanför Piteå är platsen som rymmer ett av Sveriges mest expansiva industriella centrum. Ett biobaserat kluster av företag som alla hämtar råvaran ur det hållbara svenska skogsbruket. På kort tid har nya fabriker etablerats eller […]

Piteå och Vietnam i unikt samarbete om bioenergi

Ha Nguyen arbetar som lärare på Universitetet för naturresurser och miljö i Ho Chi Minh och är en av flera personer från Vietnam som besöker Piteå under veckan genom ett utvecklingsprojekt som finansieras av SIDA, […]

Spiran – miljöpris för hållbart byggande

”Byggnaden är ett exempel på hur ett kulturhistoriskt och arkitektoniskt intressant hus från 1950-talet har byggts på ett hänsynsfullt sätt för en ny användning och mött dagens krav på kreativa mötes- och arbetsplatser. Trä har […]

Traditionsenlig examensfrukost

Idag tar 90 studenter examen från Institutionen för Konst, kommunikation och lärande vid Luleå Tekniska Universitet i Piteå. Det har blivit en tradition att Piteå Science Park och Piteå kommun bjuder avgångsstudenterna på frukost. Restaurangen […]

Uppstart för nytt nätverk inom solenergi

Har du installerat solceller och vill inspirera och hjälpa andra? Är du expert på området och vill dela med dig av de senaste forskningsresultaten? Eller är du kanske helt enkelt nyfiken på hur solel fungerar […]