Creative North

Piteå Science Park vill tillsammans med den kreativa och digitala branschen i norra Sverige, inklusive de kreativa utbildningarna inom både Luleå tekniska universitet och Yrkeshögskoleutbildningarna, jobba proaktivt för att skapa framtidens kreativa och digitala bolag. I ett treårigt projekt bygger vi upp branschklustret Creative North för ökad samverkan, kunskapsspridning och innovationskraft.

Ett kluster är en geografisk koncentration av flera företag i samma bransch. Det är ett nätverk som gör affärer ihop och skapar värde för varandra, samtidigt som de konkurrerar. Företag i sådana nätverk upplever att de växer snabbare, säljer mer och har lättare att hitta kompetent arbetskraft. Branschen är i stor förändring genom ökade krav på digitalisering, kompetensförsörjning, större lönsamhet, högre innovationstakt och nya affärsmodeller.

Klustret Creative North drivs av 14 bolag: Klusterbolag: Bricco, Brightnest, Changemaker Educations,  Eriksson/Nord AgencyFirstly, Formsmedjan, Henson pr, In The Cold, More Digital Studio, Oh my, TrombSigmar Metodbyrå, Vinter och Yours.

 

Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfondenRegion NorrbottenPiteå kommunLuleå kommunBoden Business ParkSparbanken Nord, Luleå tekniska universitet och klusterbolagen.

Kontakt: Greta Wimander, greta.wimander@piteasciencepark.se, 070-3028222