Creative North

Piteå Science Park vill tillsammans med den kreativa och digitala branschen i norra Sverige, inklusive de kreativa utbildningarna inom både Luleå tekniska universitet och Yrkeshögskoleutbildningarna, jobba proaktivt för att skapa framtidens kreativa och digitala bolag. I ett treårigt projekt bygger vi upp branschklustret Creative North för ökad samverkan, kunskapsspridning och innovationskraft.

Kreativa och digitala små samt medelstora företag utgör tillsammans den största privata arbetsgivaren inom KKN i norra Sverige. Men branschen är i stor förändring, med ökade krav på digitalisering, kompetensförsörjning, större lönsamhet, högre innovationstakt och nya affärsmodeller. Genom klustret Creative North kan bolagen hjälpas åt att möta utmaningarna, framtidssäkra sina erbjudanden och säkerställa överlevnad och attraktivitet på den nationella och internationella marknaden. Då bidrar vi också till fler arbetstillfällen och tillväxt i regionen.

Arbetet inom Creative North fokuseras till tre utvecklings- och innovationsprogram, riktade till företagsledare, projektledare samt kreatörer. I programmen kan exempelvis gemensamma utbildningar ingå. För att ge klustret bästa förutsättningar att leva vidare, kommer även en strategi att arbetas fram för hur samarbetet i branschen kan fortsätta. Strategin kommer att levereras till kommuner, regionen, akademi och utbildningsaktörer, som ett underlag för deras fortsatta arbete med att stärka kreativa näringar.

Initiativet till klusterbildningen Creative North kommer från företagen själva. Idag deltar 12 kreativa bolag: Oh myIn The ColdMore Digital StudioTrombSigmar MetodbyråYoursVinter, Brightnest,  Henson prEriksson/Nord AgencyFormsmedjan och Changemaker Educations.
Du är varmt välkommen att höra av dig för mer information.

Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfondenRegion NorrbottenPiteå kommunLuleå kommunBoden Business ParkSparbanken Nord, Luleå tekniska universitet och klusterbolagen.

Kontakt: Greta Wimander, greta.wimander@piteasciencepark.se, 070-3028222