Forskningsanläggning blir social mötesplats

Solvåg är namnet på ett spännande forskningsprojekt i skärningspunkten mellan arkitektur, teknik, energi och design. Förutom att vara storskalig forskningsanläggning för dubbelsidiga solpaneler i kallt klimat, skapar panelerna en grön park och social mötesplats för besökare och verksamma på universitetsområdet.

Parken byggs upp av 160 paneler som fångar solinstrålning på framsidan och reflekterat solljus på baksidan av panelen. Panelerna är placerade i olika väderstreck och lutningar mot solen, för att undersöka optimal placering och verkningsgrad.

Parken blir dock ingen traditionell forskningsanläggning. Det ser Björn Ekelund, arkitekt och lektor vid Luleå tekniska universitet, till. Tillsammans med sitt designteam har han ansvarat för designen av systemet, som ska byggas som traditionella solstolar i trä, men istället för tyg sitter där solpaneler. Panelerna är monterade på en träramp som tillgängliggör parken för besökare och gör det möjligt att promenera längs däcket. Innanför panelerna växer en grön park fram som ska bli en social yta för besökare och verksamheter på området.

Projektet är en fortsättning på EnergiFORM, som var en av Piteå Science Parks första satsningar och ett exempel på hur områdena industri och konst kan kombineras för att stärka varandra. Dessutom utgör projektet ett storskaligt försök att skapa större social inkludering vid byggandet av småskalig energiproduktion i urbana miljöer.

Parken kommer att ägas av PiteEnergi, det lokala energibolaget som sedan tidigare äger två solcellsparker i Piteå, ett trackingsystem och ett av Sveriges största takmonterade system. Liksom de två andra anläggningarna är Solvåg främst en test- och forskningsanläggning. För den tekniska utformningen och dimensioneringen ansvarar Norut, ett norskt forskningsinstitut som har varit involverade i de tidigare solcellsparkerna och stor erfarenhet av solenergiforskning.

Parken börjar byggas under våren 2017 och beräknas stå klart under tidig höst samma år.

 


FAKTA

Projektet genomförs i samarbete mellan PiteEnergi, Norut, Luleå tekniska universitet och Piteå Science Park.

Anläggningen beräknas kosta 1,7 miljoner kronor och ska producera 60 000 – 70 000 kilowattimmar per år.

Palenerna hämtas från Nordamerika och ska placeras på det som liknar solstolar som tillverkas av Uteträ i Arvidsjaur. Stenvalls trä levererar värmebehandlat trä till bygget.

Parken beräknas stå färdig under hösten 2017.