Forskningsanläggning blir social mötesplats

Solvåg är namnet på ett spännande forskningsprojekt i skärningspunkten mellan arkitektur, teknik, energi och gestaltning. Det är också en storskalig forskningsanläggning för dubbelsidiga solpaneler i kallt klimat. Olika väderstreck och lutningar mot solen testas samtidigt som solcellsanläggningen fungerar som buller- och vindskydd och skapar en grön park för verksamheterna på området.

Projektet är en fortsättning på EnergiFORM, som var en av Piteå Science Parks första satsningar och ett exempel på hur områdena industri och konst kan kombineras för att stärka varandra. Dessutom utgör projektet ett storskaligt försök att skapa större social inkludering vid byggandet av småskalig energiproduktion i urbana miljöer.

Parken kommer att ägas av PiteEnergi, det lokala energibolaget som sedan tidigare äger två solcellsparker i Piteå, ett trackingsystem och ett stort takmonterat system. Liksom de två andra anläggningarna är Solvåg främst en test- och forskningsanläggning. För den tekniska utformningen och dimensioneringen ansvarar Norut, ett norskt forskningsinstitut som har varit involverade i de tidigare solcellsparkerna och stor erfarenhet av solenergiforskning.

Arkitektur och design

Parken blir ingen traditionell forskningsanläggning. Det ser Björn Ekelund, arkitekt och lektor vid Luleå tekniska universitet, till. Tillsammans med sitt designteam och i samverkan med Norut, har han ansvarat för designen av systemet, som ska byggas som traditionella solstolar i trä, men istället för tyg sitter där solpaneler. Panelerna är monterade på en träramp som tillgängliggör parken för besökare och gör det möjligt att promenera längs däcket. Innanför panelerna växer en grön park fram som förhoppningsvis ska bli en social yta för besökare och verksamheter på området.


FAKTA

Projektet genomförs i samarbete mellan PiteEnergi, Norut, Luleå tekniska universitet och Piteå Science Park.

Anläggningen beräknas kosta 1,7 miljoner kronor och ska producera 60 000 – 70 000 kilowattimmar per år.

Palenerna hämtas från Nordamerika och ska placeras på det som liknar solstolar som tillverkas av Uteträ i Arvidsjaur. Stenvalls trä levererar värmebehandlat trä till bygget.

Parken beräknas stå färdig under våren 2017.