Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Piteå Science Park

Innovationsledarna Norr

Tre personer samtalar i fikarum.

Innovationsledarna Norr

Piteå Science Park har fått förtroendet att vara en av tre regionala noder i Sverige för den nationella föreningen Innovationsledarna. Genom föreningen erbjuder vi en rad aktiviteter och erfarenhetsutbyte mellan ett stort nätverk av innovationsledare.

I stort handlar innovationsledning om att skapa förutsättningar för ett förändrat synsätt genom att stötta med nya tankar, metoder och redskap och att skapa någon form av struktur för att få ut en maximal effekt kring det gemensamma innovationsarbetet i ett bolag.

Innovationsledarna erbjuder:

 • Medlemsmöten och aktiviteter, inklusive möten för medlemmar organiserade av regionala noder i hela Sverige. Du kommer att träffa kollegor och utbyta erfarenheter. Se nyheter.
 • Temagrupper (TMG) fokuserar på ämnen och områden av intresse för en grupp medlemmar. Du kan gå med i en eller flera TMG för diskussioner och lärdomar. Mer om tematiska möten.
 • Mentorprogrammet, som pågår årligen med början i december, bidrar till kunskapsöverföring från erfarna Innovationsledare till dig som är ny i rollen. Du kommer att kunna dela med dig av dina erfarenheter och lära dig nya saker. Mer om mentorprogrammet.
 • En arbetsbeskrivning för professionella innovationsledare. Du kan använda den för att definiera och öka legitimiteten för din egen roll i din organisation. Mer om arbetsbeskrivningen.
 • Body of Konwledge är en samling med texter och videor som är avgörande för jobbet och är grunden för personlig certifiering. Du kan använda den om du är ny inom yrket eller vill förbättra dina kunskaper inom innovationsledning.
 • En lista på företag som erbjuder olika typer av utbildningsprogram relaterade till Body of Knowledge. Se utbildare.
 • Ett personligt certifieringsprogram som tillhandahålls av RISE Research Institute of Sweden. Du kan bli certifierad om du har rätt erfarenhet och kompetens för innovationshantering. Mer om certifieringsprogrammet.
 • Ett regelbundet nyhetsbrev för medlemmar.

Om Innovationsledarna

Innovationsledarna är en ideell förening med syftet att driva frågor som är gemensamma för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige. En innovationsledare ansvarar för, eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovation samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller en organisation.

Innovationsledarna har cirka 250 medlemmar från företag och andra organisationer i Sverige. Medlemmar kommer från privata, offentliga och ideella organisationer av olika storlekar och från olika sektorer.

Syftet med föreningen är att:

 • Utveckla yrkesrollen som innovationsledare
 • Etablera disciplinen innovationsledning i organisationer
 • Främja medlemmarnas utveckling
 • Innovationsledarna expanderar sin verksamhet över hela Sverige genom regionala noder. Som medlem kan du delta i regionala möten och andra aktiviteter. Bli medlem och engagera dig genom att kontakta Innovationsledarna nära dig:

Innovationsledarna North (Piteå Science Park). Kontakta Greta Wimander.

Innovationsledarna East Sweden (Crearum). Kontakta Ewa Svensson.

Innovationsledarna West (Cybercom Group). Kontakta Carl Henriksson.

För mer information se innovationsledarna.se