Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Om oss

Piteå Science Park

På Piteå Science Park möts forskning, innovation och företagande. Som mötesplats och innovationspartner hjälper vi företag, kulturaktörer, studenter och forskare som vill växa. Gärna tillsammans med andra. Vi brinner lite extra för kulturella och kreativa näringar, cleantech och högteknologiska material.

Vi utvecklar Piteås spetsar

Piteå Science Park arbetar nära forskningsinstitut och akademi för att driva utvecklingen av Piteås starka profilområden: kulturella och kreativa näringar, cleantech och högteknologiska material. I bolagets fyra verksamheter inkubatorn Go Business, innovationsarenan, konserthuset Studio Acusticum och Campus Piteå möts olika perspektiv och kompetenser för att generera nya idéer, lösningar och upplevelser som gör Piteå och norra Sverige starkare och intressantare.

Innovationsarenan driver projekt och bygger kluster där företag, forskare och samhälle samverkar och skapar innovationer tillsammans. Arbetet kan innefatta allt från att utveckla regionens biobaserade industri till att öka investeringstakten i solel, utveckla digitala upplevelser, stärka spelbranschen i norr eller jobba för att etablera högvolymsproduktion av kompositer i regionen.

Inkubatorn Go Business stöttar kreativa entreprenörer med affärsrådgivning och utvecklingsverktyg, kontorsplats och gemenskap med andra nya företagare. I förinkubatorn och inkubatorsprogrammet utforskas, utmanas och utvecklas de affärsidéer som behövs för att skapa ett attraktivt och mångsidigt näringsliv.

Konserthuset Studio Acusticum är Piteås kulturhjärta. Här görs varje år 200 konsertproduktioner som lockar både piteåbor och turister. Dessutom är det en plats för undervisning, forskning, inspelningar och repetitioner. Via den egenutvecklade plattformen Kulturarenan.se görs många av produktionerna tillgängliga digitalt, tillsammans med upplevelser från andra av landets stora scener.

Campus Piteå jobbar för att stärka och utveckla Campus Piteå och att på locka fler studenter, forskare och utbildningsaktörer till Piteå. Det handlar både om att jobba strategisk med viktiga framtidsfrågor för Campus Piteå och att jobba för att öka Piteås attraktion som studentstad här och nu.

 

 

Styrelsen

Piteå Science Park AB är ett helägt kommunalt bolag. Styrelsen består av sju politiskt valda ledamöter och en extern ledamot:

Marita Björkman (S), ordförande

Johannes Granström (C), vice ordförande

Hannah Bergstedt (S), ledamot

Agnes Szögi, (S) ledamot

Eva Salomonsson (KD), ledamot

Daniel Bergman, (M) ledamot

Fredrik Högberg, företagare, ledamot

Richard Westerberg, (S) ledamot

En del av ett nationellt nätverk av Science Parks

Piteå Science Park är medlem i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators and Science Parks, SISP. Här samlas 80 regionala innovationsmiljöer som dagligen arbetar för att bidra till Sveriges ständiga utveckling, innovation och tillväxt.
Tillsammans har vi över 5 000 bolag som sysselsätter omkring 70 000 personer.

13 gånger

Piteå Science Park växlar upp Piteå kommuns medfinansiering minst 13 gånger.

Läs mer

300 företag

Varje år får drygt 300 företag stöttning i att förnya sig genom Piteå Science Parks aktiviteter.

Läs mer om våra aktiviteter

Miljonpublik

Studio Acusticum tillgängliggör kulturen för fler och når ut till en miljonpublik tack vare sina digitala sändningar.

Läs mer om Studio Acusticum (Öppnas i ett nytt fönster)

One stop shop

På Piteå Science Park finns hela kedjan av företagsstöd. Här finns stöd att få oavsett om du är nystartad eller har varit igång länge.

Läs mer om företagsstöd

4 av 5

Som deltar i vår inkubator fortsätter att driva ett eller flera bolag tre år efter deltagandet i Go Business.

Läs mer om Go Business (Öppnas i ett nytt fönster)

Tredubblar

Företagen som deltar i Go Business tredubblar sin omsättning på tre år.

Läs mer om Go Business alumner (Öppnas i ett nytt fönster)

Piteå Science Parks hållbarhetsarbete

En hållbar utveckling är en förutsättning för att vi ska klara den omställning som världen står inför. Det betyder att vi tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Inom Piteå Science Park är arbetet med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet en del av alla verksamheter.