Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Framtidssäkra ditt företag tillsammans med andra

Genom att delta i ett av våra kluster kan du utveckla ditt bolag tillsammans med andra aktörer i branschen. Här stärker vi branschen, utvecklar gemensamma produkter, når fler marknader och hittar nya affärsmodeller.

Swedish Composite Innovation Cluster

SWE-CIC samlar flera av Sveriges experter inom fiberkomposit. Kunskapen sträcker sig både på djupet och bredden med ett stort nätverk inom många branscher. SWE-CIC arbetar nära både RISE och Luleå tekniska universitet vilket säkerställer att man alltid ligger i teknisk framkant. Tillsammans skapas förutsättningar för klustrets företag att utveckla innovativa produkter och nya produktionsmetoder.

Mer information om SWE-CIC

Bothnia Bioindustries Cluster

BO-BIC vänder sig till aktörer som vill tillverka nya kemikalier eller material och som har innovativa idéer om hur vi bland annat kan energieffektivisera industrin. BO-BIC verkar för innovation och kommersialisering för mindre bolag. Här finns en bra grogrund för att utveckla innovationer.

Mer information om BO-BIC
Bild på forskningscentrum inom biobaserad industri och solenergi vid Smurfit Kappa.

Vad är ett kluster?

Ett kluster är ett företagsnätverk inom en specifik bransch som genom samverkan och konkurrens skapar värde för varandra. Inom klustret samverkar man för att hitta lösningar på gemensamma utmaningar och för att driva branschen framåt.

Våra projekt

På Piteå Science Park driver vi innovationsprojekt för att stärka norra Sveriges konkurrenskraft och stötta näringslivets förnyelseförmåga. Vi uppmärksammar forskning, stöttar resan från innovation till kommersialisering och samverkar med andra lokalt och nationellt. Våra fokusområden är kulturella och kreativa näringar, cleantech och högteknologiska material.

 

Läs mer om våra projekt