Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

11 december 2019, Nyheter

14,5 miljoner till kreativt kluster och fortsatt kompositsatsning

Bild på människor som samarbetar i grupp.

Piteå Science Park har beviljats stöd från den europeiska regionala strukturfonden för två projekt. Total budget för de två projekten är ca 14, 5 miljoner som fördelas över drygt tre år.

Kompositer för fordonsindustrin

Projektet Fiberkompositer – Innovationsnod Norr ska utveckla nya lösningar i fiberkomposit för att utmana dagens tillverkningstekniker i fordonsindustrin. Kompositer har tack vare sina goda materialegenskaper den största viktminskningspotentialen i fordon, vilket på sikt minskar utsläppen från fordon. Projektet vill även öka kunskapen i fordonsindustrin kring hur man ersätter fossilbaserade ingångsmaterial med biobaserade material.

– Genom att etablera Innovationsnod Norr sätter vi norra Sverige på kartan som en region känd för sin innovationssamverkan, dvs. att kunna utveckla och tillverka kompositbaserade komponenter och produkter för krävande kunder via stark klustersamverkan, säger Ulf Westerberg, projektledare på Piteå Science Park.

Projektet har beviljats 4,4 miljoner från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Övriga finansiärer är Region Norrbotten, Piteå kommun, Piteå Science Park, Piteå  näringsfastigheter, Sparbanken Nord och företagen i kompositklustret Swedish Composite Innovation Cluster.

Ett kreativt kluster

Projektet Creative North ska etablera ett kreativt kluster för digitala tjänsteföretag i norra Sverige. Genom en plattform för att öka samverkan vill klustret stärka innovationskraften, skapa innovativa produktioner och tjänster, generera fler idéer och öka kunskapsspridning. Projektets mål är att skapa mer tillväxt i bolagen, bland annat genom att ge förutsättningar för innovationshöjning och breddning i olika yrkesroller.

Initiativet till klusterbildningen kommer från företagen själva och koordineras av Piteå Science Park. Bolagen bakom klustret Creative North är; Oh my, In The Cold, More Digital Studio, Tromb, Sigmar Metodbyrå, Yours, Vinter, Mera Media, Henson pr, Eriksson/Nord Agency och Changemaker Educations.

– Det känns härligt att få förtroendet att bygga upp ett kreativt kluster tillsammans med de här företagen, säger Greta Wimander, projektledare på Piteå Science Park. Vi ska utforska lösningar för stärka innovationskraften hos klustrets aktörer men också utveckla strategier för att långsiktigt trygga företagens kompetens­försörjnings­behov.

Projektet har beviljats 2,8 miljoner från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Övriga finansiärer är Region Norrbotten, Piteå kommun, Luleå kommun, Boden Business Park, Luleå tekniska universitet, Sparbanken Nord och företagen i klustret.

Samverkan för bioflygbränsle

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland har prioriterat 29 olika projekt som tillsammans får cirka 180 miljoner kronor i EU-stöd. Bland projekten som ska stärka forskning, teknisk utveckling och innovation väljer Strukturfondspartnerskapet bland annat att prioritera Treepower. Treepower ska under tre år utveckla rätt förutsättningar för att starta upp en kommersiell och storskalig inhemsk produktion av bioflygbränsle i Norrbotten, en produktion som bygger på norrbottniska råvaror. Projektet är en samverkan mellan flera aktörer, varav Piteå Science Park och skogsindustriella klustret Bothnia Bioindustries Cluster är en av dem. Alla ska bidra med olika kompetenser för att uppnå målsättningen.