Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Acusticum centrum för internationell körsatsning

Professor Erik Westberg vid Musikhögskolan i Piteå har nu inte bara utökat sin vokalensemble med en internationell, blandad kör – Barents körensemble med 24 sångare av fyra olika nationaliteter. I dagarna har dessutom Barents körcentrum invigts och etablerats vid Acusticum och Musikhögskolan. Men allt detta är ändå bara början.

– Ja, nu börjar det verkliga jobbet för att utveckla Barents körcentrum till ett forum – en mötesplats – för körverksamhet och körsångare från alla fyra länderna inom regionen. Det säger körledare och professor Erik Westberg om det fortsatta arbetet för att permanenta satsningen, och fortsätter:
– Det yttersta målet är att Barents körcentrum ska bli ett verkligt utvecklingsdrivande centrum för såväl konstnärlig som affärs – och forskningsinriktad verksamhet, säger han.

Bred Barentssatsning
Förutom Musikhögskolan i Piteå är även samarbetspartners musikhögskolan i Tromsö, Norge, universitetet i Uleåborg, Finland, och liknande institutioner i Rysslands nordvästra del. Ett av de närmast liggande målen är att utveckla samarbetet ytterligare och få till stånd ett fast etablerat körcentrum även i Tromsö.

För forskning och tillväxt
-Men vi håller också på att etablera kontakt med forskare för studier kring såväl ljud som pedagogiska hjälpmedel, Internet, med mera, säger Erik Westberg och pekar också på andra möjliga samarbetspartners som körförbund och olika organisationer i de fyra Barentsländerna. Förutom Erik Westberg utgörs styrgruppen av Tomas Lind, projektledare, Lars Nilsson, förbundsdirektör för Riksförbundet Svensk Körsång, och Wera Köner, programdirektör vid Rikskonserter.