Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Acusticumbesök för mediaproduktion

James Doorley, från Irland och Dietrich Baenziger, Schweiz, representerar Europarådet i ungdomsfrågor. I mars besökte de Acusticum – och beställde produktion av en cd-rom om en helt ny ungdomsstadga.

– Här är en fantastisk miljö, sa de om vårvintern i Norrbotten och var om möjligt än mer imponerade av den tekniska standarden på Musikhögskolans mediacenter.
– Hade vi bara tillgång till en liten del av den toppmoderna utrustning jag sett här så vore vi glada, sa Dietrich Baenziger som till vardags arbetar med media i London.

Ungdomsarbete
Det var, som tidigare nämnts i nyheterna från Acusticum, Brith Fäldt, kommunpolitiker i Piteå och ledamot i Europarådets kongress som bjudit in de två ungdomarna till Sverige, Piteå och Acusticum.
– Det var ett naturligt sätt att avsluta arbetet med den internationella ungdomsdelegationen som arbetat fram stadgan – riktlinjerna för Europas framtida ungdomsarbete, menar hon.

James och Dietrich konstaterar å sin sida att det nordliga besöket till och med blev mer exotiskt än de väntat.
– Det är väldigt bra att så här konkret få se att Europa är större än Strasbourg och Bryssel, menade de. De nya rådgivande riktlinjerna för hur Europarådets 42 medlemsländer ska arbeta för ungdomars delaktighet i politiken och samhället, har blivit ett omfattande dokument. Det är för att nå ut till just till ungdomarna i Europa som ungdomsdelegationen enats om att presentera materialet i form av en interaktiv cd-rom.