Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Äger du din egen idé?

Hur överlever du som kreatör när andra plagierar dina idéer? Låt oss lära av musikindustrins artister när det gäller upphovsrättsliga frågor.

Dessa frågor och många fler får du svar på under seminarierna som Mötesplats Upplevelseindustrin i Piteå arrangerar. Håll utkik efter kommande seminarier i oktober och december! Kom hit och träffa andra upplevelseentreprenörer, knyt kontakter och låt dig inspireras!

Projektets övergripande mål
Mötesplats Upplevelseindustrin Piteå är en av KK-stiftelsens åtta nationella mötesplatser. Projektets övergripande mål är att stärka befintlig turism/besöksnäring och att utveckla upplevelseindustrin i Piteå och i regionen i syfte att öka aktörernas konkurrenskraft internationellt sett. Detta arbete sker genom att stimulera gränsöverskridande samverkan mellan upplevelseindustri, övrig industri, akademi och offentlig sektor. Ett särskilt fokus läggs på att stimulera tillväxt i aktivitetsföretag.

Mötesplats Upplevelseindustrins kärnverksamhet är:
• Nätverksarbete för upplevelseaktörer inom turism, media och musik
• Kreativ idéutveckling i pilotprojekt
• Metodutveckling för möten och samverkan samt
• Kompetensutveckling.

Pilotprojekt
Mötesplatsen arbetar bl.a. med kreativ idéutveckling genom pilotprojekt i gränsöverskridande samverkan mellan aktörer från företag, akademi och det offentliga. Syftet med pilotprojekten är att undersöka förutsättningarna kring olika upplevelser där kommersiella produkter iscensätts. Metoder och processer dokumenteras av forskare i entreprenörskap vid LTU.