Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

12 oktober 2018, Nyheter

Ansök om IP-checkar!

SISP, Swedish Incubators and Science parks, som Piteå Science Park är medlem i, öppnar nu för ansökningar av IP-checkar. SISP har 27 stycken checkar á 100 000 SEK att förmedla till bolag som med hjälp av expertkompetens vill ta fram en strategi för hantering av företagets immateriella tillgångar, eller utveckla sin befintliga strategi.
Målet är att företaget efter projektets avslut ska ha en strategi som tydligt visar hur de fortsättningsvis ska hantera sina immateriella tillgångar på ett sätt som förstärker deras affärsplan, att den är förankrad i organisationen och därigenom blir ett stöd i det fortsatta arbetet.

Underlaget för ansökan hittar du här.

Ansökan om IP-checkar skickas till Lina Olsen Boreson på SmiLe senast den 9 november.