Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

20 november 2018, Nyheter

Arctic Solar lyftes fram på nationell konferens

Det är möjligt och lönsamt att växla till klimatsmart! Det blev tydligt när sex projekt representerades på Klimatsynks konferens ”En dag om de senaste klimatsmarta lösningarna i Sverige”. Dagen visar att kunskap och innovativa lösningar finns i Sverige. Nu krävs det ledarskap, samarbeten och spridning för att accelerera klimatomställningen.

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och vår största utmaning. Sveriges klimatpolitiska ramverk och EU har i ett globalt perspektiv ambitiösa klimatmål. Som en del i att uppnå EU:s energi- och klimatmål går 2,8 miljarder kronor, 20 procent av Sveriges medel från EU:s regionalfond under perioden 2014-2020, till klimatsmarta satsningar.

Projektet Klimatsynk är en plattform för kunskapsutbyte och spridning som Energimyndigheten och Tillväxtverket driver för klimatsmarta projekt med finansiering från regionalfonden.

Den 20 november lyftes sex projekt fram som representanter för de senaste klimatsmarta lösningarna i Sverige, varav Arctic Solar var ett av dem. Intresset var stort och många ville prata vidare efter föredraget. Ett bra tillfälle att lyfta allt spännande som händer inom solenergi i norra Sverige för politiker, EU-parlamentariker, finansiärer och myndigheter.

Se presentationen nedan: https://youtu.be/ZzgHYkLtKcQ?t=1580