Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

07 november 2017, Nyheter

Åtta miljarder säkrade till Markbygden

Ytterligare 179 vindkraftsverk ska byggas i Markbygden utanför Piteå. Totalt investeras nära 8 miljarder kronor i projektet.

Projektet har förvärvats av GE Energy Financial Services och Green Investment Group, GIG. Tillsammans har bolagen säkrat en finansiering på 800 miljoner euro, vilket motsvarar nästan åtta miljarder kronor.

Byggnationerna av Markbygden ETTs infrastruktur har redan påbörjats, genom förberedelse av cirka 130km vägar, kranuppställningsytor, markförlagd kabel samt ställverk för det interna nätet. GE Renewable Energy kommer leverera 179 av dessa 3.6 MW-verk med en rotor på 137 meter. Vindkraftparken förväntas börja driftsättas under andra halvan av 2018 och vara i full drift i slutet av 2019.

Svevinds affärsidé är att projektera marken och ordna tillstånden. Sedan säljs delar av projektet till olika intressenter. Redan för 20 år sedan började bolaget att skissa på projektet och har under de senaste 15 åren uvecklat Markbygden ETT.

Sedan tidigare finns 48 vindkraftverk i Markbydgen utanför Piteå och ytterligare 79 snurror är under byggnation. Målet är att 1101 vindkraftverk ska finnas i området på sikt, vilket skulle göra anläggningen till den största samlade vindkraftsanläggningen i Europa.

Wolfgang Kropp, CEO för Svevind, gläds åt att affären är i hamn:

– Efter att ha jobbat med utvecklingen av Markbygdens vindkraftskluster sedan 2002 är Svevind väldigt glada att se detta samarbete med GE Renewables, GE Energy Financial Services och the Green Investment Group komma till stånd. Vi gläds att se resultaten av det hårda arbete vi lagt ner, vilket visas genom den uppmärksamhet Markbygden ETT-projektet har fått från dessa institutioner i världsklass, säger Kropp.

Svevind värdesätter det goda samarbetet över tid med markägare, myndigheter, organisationer, föreningar, lokalinvånare och individer. Det har varit en förutsättning för projektets utvecklande och förverkligande. Markbygden ETT-projektet kommer realiseras på fastigheter ägda av Sveaskog Förvaltnings AB, SCA Skogsfastigheter AB och flera privata markägare. Utöver vindkraften har Svevind etablerat andra relaterade affärsverksamheter i Markbygdenområdet, såväl grusproduktion för anläggande av vägar i vindkraftparken och vindkraftverksfundament som etablering av lokala betongfabriker. Den närliggande lokaliseringen av dessa affärsverksamheter minskar antalet transporter och påverkan på miljön. För närvarande byggs även nätanslutning till Markbygden Net ABs 130kV-nät och till Svenska Kraftnäts 400kV-nät.

Regionen hyllar satsningen

Anders Lundkvist, Kommunalråd Piteå, tar glädjande emot nyheten som ett mycket välkommet beslut:

– Satsning på vindkraft i Markbygden har redan haft stor betydelse för Piteås näringsliv och dess utveckling. Den fortsatta utbyggnaden kommer skapa ytterligare möjligheter för det lokala näringslivet.

Sven-Erik Österberg, Landshövding i Norrbotten, anser att satsningen är viktigt för länets utveckling och av stor betydelse för Sveriges och Europas energiförsörjning som får ett kraftigt ökat tillskott av förnyelsebar energi:

– Det är glädjande att en av Europas största industrisatsningar kan genomföras och bli verklighet i Norrbotten. Jag har följt arbetet under flera år och kan konstatera att det är ett väl
grundat och genomfört projekt, säger Österberg.

Stefan Lundmark, Regeringens Vindkraftsamordnare, Region Nord lyfter projektets nationella vikt:

– Vi vill från regeringens sida rikta ett stort och varmt tack till Svevind, GE, GIG och deras samarbetspartners. Projektet Markbygden ETT bidrar på ett avgörande sätt till att förverkliga regeringens långsiktiga energipolitiska mål. Projektet kommer också att skapa mycket stora effekter lokalt, i form av nya arbetstillfällen, såväl på kort som på lång sikt, säger Lundmark


Om Svevind
Svevind är en privatägd ledande projektör, ägare och förvaltare av landbaserade vindkraftsprojekt i Sverige.
Sedan grundandet 1998 har Svevind en meritlista på cirka 4,000 MW tillståndsgivna vindkraftsprojekt i Sverige, varav
226 MW är i drift och 833 MW är under byggnation. Genom tillägg av Markbygden ETT till Svevinds portfolio,
illhandahåller Svevind driftövervaknings- och förvaltningstjänster för 850 MW vindkraftsprojekt i Sverige, genom
dess dotterbolag Svevind Solutions.

För mer information, besök www.svevind.se.