Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

13 oktober 2018, Nyheter

Attraktiv stadskärna i fokus

Hur kan en stadskärna bli mer attraktiv? Det var frågan när Piteå Science Park arrangerade en konferens om platsinnovation tillsammans med Luleå tekniska universitet.

– Jag är jättenyfiken på begreppet. Jag hoppas att jag kan ta med många idéer till min arbetsplats, säger Mattias Lundberg från Kaleido, som var en av drygt 80 deltagare på konferensen.

Projektet ”Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier” handlar om utveckling av kunskaper och koncept kring platsinnovativa synergier mellan handel och besöksnäring för attraktiva stadskärnor. Projektets mål är öka kunskapen bland handels- och besöksnäringens aktörer om hur en stadskärna kan bli framtidens upplevelsebaserade mötesplats och omvandla denna kunskap till praktiskt användbara koncept i samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle.

– Vi planerar att skapa en fysik miljö för universitet för samverkan och innovation mellan universitet och omgivande samhället. Konferensen bidrar med inspiration inför detta, säger Marita Holst hos LTUs Innovationskontor.

Konferensen inleddes och avslutades med utdrag ur dansföreställningen ”Kvinnorna i Gammelbastun”, som är en uppföljare på den platsinnovativa TV-succén ”Bastubaletten”. Föreställningen framfördes av Birgitta Rantatalo, Gun Olofsson, Lena Lahti Snell och Pia Hulkoff.

Därefter gjorde Lena Strålsjö, forsknings- och utvecklingsexpert vid Handelsrådet, en presentation om Framtidens fysiska mötesplats. Christina Skoog, vd på KUST Hotell & Spa, berättade om tillkomsten av designhotellet som Piteås nya landmärke. I hotellet kopplas interiör och atmosfär till Piteälvens resa från fjäll till kust.

– Kust är min ”baby.” Jag känner mig så stolt över hotellet. Min bror var orolig för hur det skulle gå men jag var övertygad om att det skulle gå bra, och det har det gjort. Till och med över förväntan, säger Christina Skoog.

Göran Cars, stadsarkitekt i Kiruna och professor vid Kungliga tekniska högskolan talade om Kirunas nya stadskärna och Björn Bergman, vd för Svenska stadskärnor, presenterade nyckelfaktorer för att skapa attraktiva stadskärnor med inspirerande exempel från Sverige och internationellt. Bland annat betonades vikten av mötesplatser, tillgänglighet, kreativitet, kultur, beslutsamhet, samverkan, engagemang och kärlek till platsen.

– Med tanke på att tiderna förändras, så är det viktig att vi har innovativa samarbeten. Utvecklingen går nu snabbare än för 50 år sedan. Vi behöver samarbeta med handeln och näringslivet i staden att kunna hålla stadskärnan levande, säger Florian Steiner, stadsarkitekt på Piteå kommun.

Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet och Johanna Balogh, innovationsledare vid Piteå Science Park presenterade resultaten från projektet ”Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier” som de genomfört tillsammans med Helena Karlberg, vd vid Piteå Science Park. I projektet har branschaktörer och kommunrepresentanter från Piteå och Kiruna intervjuats för att kartlägga befintliga synergier mellan handeln och besöksnäringen i deras stadskärnor. Därefter har kreativa workshops genomförts med dessa för att utveckla nya koncept för platsinnovativa synergier. Parallellt har en trendspaning genomförts om innovativa lösningar i handeln och besöksnäringen i Sverige och internationellt.

Lotta Braunerhielm och Linda Ryan Bengtsson, forskare vid Karlstad universitet, presenterade projektet ”Platsbaserade digitala upplevelser”. I projektet har ett geomedia-perspektiv använts för att studera och stötta synergier mellan plats, praktiker och teknologi i besöksmålen Vildmark i Värmland och Långban gruvby. I Långban gruvby utvecklades ett analogt verktyg som kan kombineras med besökares egna digitala verktyg (mobiltelefoner) för att förhöja upplevelsen av platsen och dess historia. I Vildmark i Värmland utvecklades digitala verktyg för att möta besökarnas reella behov av information om de platser som de passerade längs Klarälven på sina egenbyggda flottar.

Konferensen arrangerades inom ramen för ett samarbetsprojekt mellan Luleå tekniska universitet, Piteå Science Park, Piteå kommun, Kiruna kommun och branschaktörer från centrumhandel och besöksnäring i Piteå och Kiruna. Projektet finansieras av Handelsrådet, BFUF, Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, samt Sparbanken Nord. Det syftar till att utveckla kunskaper och koncept för platsinnovativa synergier mellan handel och besöksnäring i Piteå och Kirunas stadskärnor, med Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitetet som projektledare och Helena Karlberg, vd vid Piteå Science Park och Johanna Balogh, innovationsledare vid Piteå Science Park, som projektmedarbetare.

Mer info: www.ltu.se/platsinnovation