Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

23 september 2015, Nyheter

Bothnia BioIndustry Cluster ett steg närmare VINNVÄXT

Ett steg i rätt riktning. Det handlar om en resa för Bothnia BioIndustry Cluster med målet att bli utvald till ny Vinnväxt-miljö. Piteå Science Park har en betydelsefull roll på denna resa i egenskap av koordinator för klustret.

Vinnova beslutade i mitten av september att Bothnia BioIndustry Cluster (BOBIC) är en av de elva av tjugonio inkomna ”skisser” till utlysningen ”VINNVÄXT 2016”, som nu välkomnas med en fullständig ansökan. Av de maximalt elva ansökningarna i utlysningens andra steg kommer 2-4 att väljas ut till att bli nya Vinnväxt-miljöer. Utlysningen vänder sig till klusterorganisationer, nätverk, forsknings- och innovationsmiljöer och andra typer av samarbetskoalitioner som vill, och kan, driva utvecklingsprocesser i regioner. En Vinnväxt-miljö får ekonomiskt stöd av Vinnova i upp till tio år.

Starkt kort

Ulf Westerberg, affärsutvecklare vid Piteå Science Park, gläds över Vinnovas besked. Visserligen är vägen fortfarande lång, men första nålsögat är dock passerat.

– Vinnovas handläggare och externa experter har gjort bedömningen att den biobaserade ekonomin har en stor potential för regionens utveckling och att vår starka klustersamverkan mellan industri, akademi/forskningsinstitut och samhället ger goda möjligheter att skapa en stark innovationsmiljö.

– I den fortsatta processen måste vi visa att BOBIC är ett starkt kort att satsa på, som en innovationsmiljö där nya teknologier tas hela vägen till kommersialisering, kommenterar en nöjd Westerberg.

Utmaningar

BOBIC handlar om att förstärka det innovationssystem kring biobaserade ekonomin som redan finns i Norrbotten och norra Västerbotten. Flertalet innovationer är redan utvecklade i regionen, men drivkrafterna för att nå en högre grad av teknikmognad, och ta tydliga steg mot kommersialisering, måste stärkas.

Den skogsindustriella värdekedjan, som är den biobaserade ekonomins ryggrad i denna region, står inför flera stora utmaningar, och industrin behöver långsiktigt stärka sina intäktsströmmar. Detta samtidigt som samhället står inför utmaningen att ställa om till en biobaserad ekonomi.


Piteå Science Park är koordinator av Bothnia BioIndustry Cluster och medlemmarna finns inom den regionala skogsindustriella värdekedjan, samt hos akademi och forskningsinstituten. Även inom regionens komposit-baserade värdekedja återfinns medlemmar, då de vill medverka i omställningen till biobaserade material och produkter.

För mer information kontakta:

Ulf Westerberg
Affärsutvecklare
Piteå Science Park
070-537 22 00
ulf.westerberg@piteasciencepark.se

Ulf