Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Botkyrka anammar Piteås upplevelsemodell

Piteå har hittat en alldeles egen och imponerande framtidsmodell! Både i satsningarna på utbildningarna vid Akademiska Mediecentret och i uppbyggnaden av Acusticum och Mötesplatsen. Det säger Eva Jansson chef Kulturen i Botkyrka och projektledare för Botkyrkas upplevelsesatsning.

Tillsammans med 10-talet representanter för Botkyrka kommun och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm gästade hon Musikhögskolan, Acusticum och Mötesplats Upplevelseindustrin i Piteå, för att hämta inspiration och erafrenheter till utvecklingsarbetet i Botkyrka. Huvuduppdraget i Piteå var med andra ord ett led i Botkyrkas arbete för att stärka och utveckla upplevelseindustrin i Stockholmsregionen.

-Vi vill precis som här etablera en mötesplats som stöd åt entreprenörer och nya företag inom upplevelseindustrin. På samma sätt som Piteå vill vi också bygga på samverkan med Musikhögskolan utbildningen. Vi inriktar oss på film, media och musik. Det säger Eva Jansson som också är projektledare för upplevelsesatsningen och ser trots de stora skillnaderna i förutsättningarna mellan Piteå och Botkyrka också en hel del likheter.

– Vår styrka och vår största utmaning är mångfalden av nationaliteter och kulturtraditioner i det invandrartäta Botkyrka. Men på samma sätt som ni upplever vi oss vara lite avsides i förhållande till själva huvudstaden Stockholm och har i mycket just det där avståndet emot oss. Satsningarna i Piteå är vid det här laget både väletablerade och välkända. Det menar Eva Jansson om initiativet att besöka just mötesplatsen i Piteå.

– Vi har tidigare besökt också några andra av mötesplatserna bl a Hällefors men den medvetna och långsiktiga satsning som man gör här är faktiskt unik, säger hon och är inte minst imponerad av Piteå kommuns strategiska utvecklingsarbete. Allt bygger på just de tankar vi har för upplevelsesatsningen i Botkyrka men här har man hittat ett unik och stark modell för samverkan mellan kommun, utbildning, företag och själva arbetet med mötesplatserna Acusticum och för upplevelseindustrin.

Det understryker Eva Jansson som under dagarna i Piteå också hann göra ett studiebesök hos Interactive Institute.