Creative North

Piteå Science Park vill tillsammans med den kreativa branschen i norra Sverige, inklusive de kreativa utbildningarna inom både Luleå tekniska universitet och Yrkeshögskoleutbildningarna, jobba proaktivt för att skapa framtidens kreativa bolag. I ett treårigt projekt bygger vi upp branschklustret Creative North för ökad samverkan, kunskapsspridning och innovationskraft.

Genom ett kluster kan bolagen hjälpas åt för att möta framtidens utmaningar. Ett kluster är en geografisk koncentration av flera konkurrerande företag i samma bransch. Enkelt förklarat är det ett nätverk som gör affärer ihop och skapar värden för varandra, samtidigt som de konkurrerar. Företag i sådana nätverk upplever att de växer snabbare, säljer mer och har lättare att hitta kompetent arbetskraft.

Kreativa små och medelstora företag utgör tillsammans den största privata arbetsgivaren inom KKN i norra Sverige. Men branschen är i stor förändring, med ökade krav på digitalisering, kompetensförsörjning, större lönsamhet, högre innovationstakt och nya affärsmodeller.

I klustret Creative North kan bolagen hjälpas åt att möta utmaningarna, framtidssäkra sina erbjudanden och säkerställa överlevnad och attraktivitet på den nationella och internationella marknaden. Då bidrar vi också till fler arbetstillfällen och tillväxt i regionen.

Vi ska i Creative North utforska lösningar för att stärka innovationskraften hos klustrets aktörer genom utvecklings- och innovationsprogram för verksamhetsledare/chefer, projektledare och kreatörer, samt utveckla strategier för att långsiktigt trygga företagens kompetensförsörjningsbehov. För att ge klustret bästa förutsättningar att leva vidare, kommer även en strategi att arbetas fram för hur samarbetet i branschen kan fortsätta. Strategin kommer att levereras till kommuner, regionen, akademi och utbildningsaktörer, som ett underlag för deras fortsatta arbete med att stärka kreativa näringar.

Initiativet till klusterbildningen Creative North kommer från företagen själva. Idag deltar 11 kreativa bolag: Oh my, In The Cold, More Digital Studio, Tromb, Sigmar Metodbyrå, Yours, Vinter, Mera Media och Henson pr, Eriksson/Nord Agency och Changemaker Educations. Målet är att klustret ska växa till 18 bolag, låter det här intressant? Är du varmt välkommen att höra av dig.

Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Piteå kommun, Luleå kommun, Boden Business Park, Sparbanken Nord och Luleå tekniska universitet.

Kontakt: Greta Wimander, greta.wimander@piteasciencepark.se, 070-3028222