Go Cloud digitaliserar inkubatorn Go Business

Go Cloud är ett tre-årigt EU-projekt som drivs av Piteå Science Park för att utveckla Go Business. Syftet med projektet är att bredda regionens innovationskedja. Projektets övergripande mål är att öka tillgängligheten till system och miljöer som lyfter innovationsarbete för entreprenörer med tjänsteinnovationer inom främst kulturella och kreativa näringar (KKN) och övrig tjänstesektor. Ett mål inom projektet är att öppna upp ytterligare en fysisk mötesplats, en Go Business inkubator för kreativ och nyskapande verksamhet. Detta verkställdes augusti 2019 då etablering i Skellefteå blev verklighet. Etableringen i just Skellefteå ämnade stärka den södra regionens innovationsmiljö.

Projektet Go Cloud avser även att utveckla ett mer digitalt erbjudande för att kunna erbjuda platsoberoende innovationsstöd. Det är en utmaning att nå en bredare mångfald av företag, framförallt företag på landsbygd och bortom möjlighet till närhet av fysisk mötesplats. Go Business vill genom projektet ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och har därför vidgat sitt erbjudande av digitala möten. På så sätt skapas nya vägar för möjlighet till delaktighet med fler entreprenörer inom olika branscher från hela regionen. Det innebär att fler idéer kommer fram och som sedan med hjälp av Go Business program utvecklas till nya innovativa och kreativa tjänster.

Inom projektet utvecklar Go Business sitt koncept med erbjudande av ”Go Hangout”, en förinkubator för entreprenörer att inspireras, konkretisera sina företagsidéer och med stöd gå från idé till action. Go Hangout erbjuder en bra start i företagandet med goda förutsättningar för gemenskap bland andra nyblivna företagare. Erbjudandet består av digitala föreläsningar som livestreamas för möjlighet att delta online men att delta på plats står också öppet till förfogande. Dessutom erbjuds Hangouts omtyckta onlinefika där gemensam nulägesöversyn genomförs i Piteå, Luleå eller Skellefteå.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och medfinansieras av Region Norrbotten, Piteå kommun, Luleå kommun, Skellefteå kommun samt Sparbanken Nord.

Vill du veta mer?

Kontakta Marcus Olsson verksamhetsledare Go Business, marcus@gobusiness.nu
Tel: 070 653 67 97