Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

22 november 2017, Nyheter

Damberg hyllade skogen som bas för innovation under BIOBASE invigning

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg invigde, tillsammans med statssekreterare Elisabeth Backteman samt Eva Färnstrand, styrelseordförande, och P-O Wedin, vd på Sveaskog AB, konferensen BIOBASE som startade i Piteå under onsdagen.

– Vi står på en viktig grund för innovation, säger Mikael Damberg under en avverkning på Ekopark Rosfors, mellan Piteå och Luleå.

Närings- och innvationsminister Mikael Damberg berättar, tillsammans med Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, vikten av en levande och hållbar skogsnäring. De förklarar att hela skogsnäringen sysselsätter över 70 000 personer och är den exportindustri i Sverige som har det största exportnettot.

– Skogsnäringen är väldigt viktigt för Sverige. Jag skulle kunna sträcka mig så långt som att säga att skogsindustri aldrig varit viktigare för vår ekonomi i dag. Särskilt som regeringens satt som mål att göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer. I den förändringen behöver vi skogen. Det är vårt gröna guld, säger Mikael Damberg.

Elisabeth Backteman förklarar att det samtidigt finns utmaningar internationellt, särskilt i den olika synen på skogsbruk.

– Sverige och Finland skiljer från resten av Europa i relationen till sitt skogsbruk, men det finns mycket vi kan göra tillsammans. Vi får samtidigt påminna oss om att Sverige och Finland har en tredjedel av all skog inom EU. Det skulle kunna göras mer känt. Vi skulle också kunna arbeta mer proaktivt tillsammans. Dessutom kan det privat och offentliga arbeta tillsammans, till exempel när det gäller att främja export av bland annat klimatsmarta träkonstruktioner, säger Elisabeth Backteman.

Mikael Damberg menar att det inte är svårt att förstå att det finns olika syn på skogsbruk beroende på om man har de enorma arealer som finns finns i Sverige och Finland eller arbetar med utmaningen att spara den skog man fortfarande har.

– Vi har dubblerat skogen på 100 år. Det måste vi berätta men samtidigt vara ödmjuka inför att människor kan ha olika syn, men också få dem att förstå att skogen är viktig del av den biobaserade ekonomin, säger näringsministern.

Han pekade på att det intressanta i att, i rollen av innovationsminister, stå på en avverkningsplats som samtidigt är en grund för innovation.

– Det här är basen för många av framtidens produkter och material. Det är intressant att se en traditionell, gammal industri, förändras i en av den kanske viktigaste övergången i dag, kampen mot klimatförändringarna och förse marknaden med nya produkter. Det handlar inte bara om forskning, det handlar också om att skapa efterfrågan för de produkter som skogen kan erbjuda – inte bara i Sverige utan globalt, säger Mikael Damberg.

BIOBASE är del av regeringens samverkansprogram kring cirkulär och biobaserad ekonomi. Sverige har, som tidigare nämnts, antagit ett ambitiöst program för att ställa om landet från en linjär och fossilbaserad ekonomi till cirkulär och biobaserad ekonomi i linje med de internationella klimatmålen och målen i Agenda 2030. Regeringens samverkansprogram har som syfte att stödja omställningen genom att engagera alla delar i värdekedjorna. Ett viktigt syfte med programmet är att hitta lösningar för att fossilbaserade produkter ska ersättas med biobaserade.