Daniel utvald Australienresenär

Daniel Josefsson, andra års student vid programmet för medieproduktion kommer inom kort att påbörja sitt livs resa. Av lärarna vid Luleå tekniska universitet och Musikhögskolan i Piteå har han utsetts till utbytesstudent för medieprogrammet. Det innebär att han från juli t.o.m. november studerar medieproduktion i Australien.

– Jag har rest en hel del och även vistats längre perioder i bl.a. London och i Italien. Men det här är naturligtvis något alldeles extra, berättar Daniel som redan nu förbereder för att förlänga vistelsen i Australien.
– Det kommer naturligtvis att bli oerhört spännande att se hur de jobbar både med nya medier i allmänhet och utbildningen för medieproduktion. Men just nu känns det lika spännande att tänka sig få inblick i kultur, människorna, naturen – ja hela miljön, säger han.

Det s k institutionsutbytet innebär att parallellt med Daniels vistelse i Australien studerar en student från Australien vid Musikhögskolans medieprogram i Piteå.