Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Det officiella startskottet har avfyrats

För elva månader sedan informerades alla verksamheter på Acusticum om planerna för en ny satsning på området. Onsdagen den 27 februari gick det officiella startskottet då styrgruppen och den nye utvecklingschefen Ola Lidström presenterade sig själv och deras gemensamma tankar om framtiden.

– Sedan den första träffen för elva månader sedan har vi genomfört två kartläggningar för att få en tydlig bild av hur det ser ut på Acusticum och vilka möjligheter verksamheterna själva ser på området, inledde kommunchefen Mats Berg med att säga och fortsatte:

– Vår bild är att det finns ett stort driv och en stark vilja att ta vara på möjligheterna.

Utifrån det två kartläggningarna valde Mats Berg att lyfta fram tre punkter som extra viktiga: behovet av en styrgrupp, frågan hur man ska kommunicera och marknadsföra Acusticum samt att en person som på plats kan jobba med utvecklingsfrågor måste anställas. Av dessa tre punkter har två redan hunnit verkställas: tjänsten som utvecklingschef har tillsatts och en styrgrupp har bildats samt hunnit med det allra första mötet. Arbetet med marknadsföring och kommunikation står näst på tur.

Utvecklingschefen har ordet

Den första februari tillträdde Ola Lidström, ett välkänt namn på Acusticum, tjänsten som utvecklingschef för Acusticum. Att tillsammans med verksamheterna på området lotsa Acusticum in i framtiden är en utmaning han ser fram emot.

– Acusticum är en fantastisk plats om man som jag gillar att jobba med utvecklingsfrågor. Här möts de kulturella världarna med de kommersiella, och det mötet är både intressant och spännande.

När Ola lyfte sin personliga tanke om att verksamheterna på Acusticum måste tänka större än Acusticum och Piteå, fick han stort bifall av den stora lyssnarskaran.

– Acusticum är större än själva området. Låter man Acusticum begränsas av ett fysiskt hus, är det lätt hänt att man fastnar i ett alltför begränsat perspektiv, menar Ola. För verksamheterna, oavsett om de är kommersiella eller kulturella, är det viktigt att agera lokalt, globalt och digitalt.

Styrgruppen har formerat sig

För att den nya satsningen på Acusticum ska bli lyckad har styrgruppen en viktig roll att spela. Med namn som Mats Berg (kommunchef Piteå kommun), Jan Jonsson (VD PnF), Christer Wiklund (prefekt vid institutionen för konst, kommunikation och lärande) och Elisabeth Lax (chef för division kultur i Norrbottens Läns Landsting) finns alla förutsättningar för ett lyckat resultat.

– Att ha en bra styrgrupp är givetvis viktigt och att just dessa personer sitter i vår styrgrupp glädjer mig. På sikt tycker jag att det även ska sitta minst en företagsrepresentant med i gruppen, avslutade Ola.