Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

26 april 2018, Nyheter

Digitala tjänster för effektivare stöd och självständig vardag

Bild på co-creation workshop.

En digital coach stod i fokus när Intersective Innovation och Skellefteå kommun ordnade en Co-Creation workshop tillsammans med ett 30-tal deltagare. Målet var att ta fram nya digitala tjänster till kommunens brukare med funktionsnedsättning. Resultatet var kvalitetssäkrade funktioner som ska användas som underlag i kommande funktionsupphandling för en digital coach.

Co-Creation workshop

Formatet Co-Creation workshop innebär att kunder tillsammans med företag från olika branscher och sektorer arbetar tillsammans för att höja precisionen på nya idéer, produkter och tjänster. Kunden utgör en nyckelroll i sammanhanget, medan företagen styr den slutgiltiga produktinnovationen. Under dessa två dagar deltog brukare samt anställda vid Skellefteå kommun stöd och service tillsammans med forskare och företag inom digitalisering, IT-stöd, hjälpmedel och spel.

Resultatet efter workshopen var ett 10-tal funktioner som är framtagna av deltagarna och utvärderade utifrån nytta, kostnader, effekter och komplexitet.

Skellefteå kommun är mycket nöjda med workshopen och resultatet:

– Vi är oerhört nöjda med de här två dagarna. Det har varit ett stort engagemang från både brukare och företag. Flera av brukarna har stannat kvar längre än planerat för att de tycker det har varit så roligt, säger Carina Norman, verksamhetsutvecklare, Skellefteå kommun.

– För Skellefteå kommun betyder workshopen att vi nu har ett utmärkt underlag inför upphandlingen och diskussionen om affärsmodeller gav flera insikter, säger Madelene Anefur Marklund, chef för verksamhetsstöd, Skellefteå kommun.

Workshopen leddes av Peter Sandberg och Erik Ronne från RISE (Research Institues of Sweden) som båda har lång erfarenhet av öppen innovation och innovationsprocesser.

Erik Ronne om vikten av öppen innovation:
– Jag skulle vilja lyfta fram nyttan av empati, i ordets egentliga bemärkelse: att kunna leva sig in i motpartens och kundens perspektiv. Här får både beställare och företag direkt en förståelse i slutkundens problem och behov, samtidigt som man kan hitta affärsmodeller som gynnar båda parter. Det är öppen innovation när den är som bäst.

Intersective Innovation

Projektet Intersective Innovation arbetar med öppen innovation i skärningspunkter mellan branscher och sektorer. Målet är att få fler företag att bedriva utveckling tillsammans med andra aktörer utanför det egna företaget. På det sättet finns större chans till mer disruptiva lösningar, kortare utvecklingstid och minskad risk.

– Det handlar om att plocka in kompetenser från ibland oväntat håll för att nå oväntade lösningar och ge nya affärer, säger projektledare Anna Mård, vid Piteå Science Park.

– Just de här dagarna har handlat om att ta fram lösningar för en kundgrupp som sällan får göra sin röst hörd. Det har skapat insikt och förståelse hos företag och behovsägare, vilket gör att vi får fram bättre tjänster och produkter. Förhoppningsvis ger det nya affärer för företagen, mer resurseffektivt stöd från kommunen och en förbättring av vardagen för brukarna.

Affärsmodeller och affärsmöjligheter

Workshopen avrundades med ett rundabordssamtal kring tänkbara affärsmodeller och affärsmöjligheter. Här diskuterades upphandlingsformer, ägandeskap, betalningsmodeller, men även vilka möjligheter företag har att utveckla och sälja produkten till andra branscher eller kundsegment.

Skellefteå kommun kommer att använda de funktioner och idéer som togs fram under workshopen som underlag för en kommande funktionsupphandling.