Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

DigiWall lockade besökare på prestigefyllt event i Boston – SIGGRAPH 2006

DigiWall® deltog under sommaren på SIGGRAPH 2006, en stor internationell konferens kring datoranimation och interaktiv teknik. Temat för årets utställning var ”Emerging Technologies” som handlade om nya tekniker eller koncept. Klätterväggen drog mängder av besökare och blev mycket uppskattad då den för första gången visades i USA.

DigiWall® ser ut som en traditionell klättervägg men är också ett exempel på nästa generations dataspel, istället för att uppmuntra ett passivt agerande framför en skärm leder den dig bort från skärmen mot en fysisk utmaning. Genom ljus, ljud, snabbhet och smidighet kan du tävla med dig själv och andra.

Emerging Technologies visade utvalda gränsöverskridande bidrag som utmanar vår invanda, traditionella syn på teknik och interaktivitet. Bidrag från en mängd olika områden visades upp – vetenskaplig visualisering, interaktiva teknologier, robotik, medicin, bioteknik, musik, teater teknik m.m. DigiWall® drog en stor mängd besökare, nedan några citat från dem som besökte oss:

”WOW”
”This is brilliant – I love it”
”The most innovative at the show”
”Good game – that was fun”

Nästa anhalt för klätterväggen DigiWall® blir WIRED NextFest i New York i september. Mer information om detta kommer på webben inom kort.

Läs mer om SIGGRAPH 2006 på http://www.siggraph.org/s2006/

För mer information vänligen kontakta:
Katarina Delsing, Interactive Institute och Digiwall Technology AB
Telefon: 0911-930 11
Mobil: 070-666 88 67
E-post: katarina.delsing@tii.se

För mer information om Digiwall:
Se www.digiwall.se